Idrætshaller klarer sig trods nedskæring

HADSUND:Også i år to efter nedskæringen af den kommunale underskudsgaranti kom idrætshallerne i Hadsund, Skelund og Als ud af regnskabsåret med skindet på næsen. I forhold til 2002 er rammen skåret ned med 25 procent, men alle tre haller har altså kunnet holde sig inden for det afsatte beløb. Som et plus for hallerne fungerer garantien nu reelt som et tilskud, så de ikke er tvunget til at udnytte rammen inden for de enkelte år, men har mulighed for at overføre overskud. I faktiske tal er der i 2004 udbetalt 278.000 kr. til Als Hallen og overført 62.000 kr. fra 2003. Driftsresultatet udgør 267.000 kr., og dermed kan der overføres 73.000 kr. til 2005. For Hadsund Hallernes vedkommende er der udbetalt 547.250 kr. Driftsresultatet udgør 538.700 kr. og der kan således overføres 8550 kr. til 2005. Skelund Hallen har fået udbetalt 87.900 kr. Driftsresultatet udgør 86.000 kr. Der overføres 1900 kr. til 2005.