EMNER

Idrætshus er nedslidt

Firma-idrætten ramt hårdt af kommunale besparelser.

Firma-idrættens center trænger til en kærlig hånd. Foto: Kurt Bering

Firma-idrættens center trænger til en kærlig hånd. Foto: Kurt Bering

Brønderslev Familie og Firma Idræt har et smertensbarn i centret. Det konstaterer formanden, Niels Ove Nielsen. - Bygningerne er nedslidte og mangler vedligeholdelsesarbejder på stort set alle områder - både indvendigt og udvendigt. Og i fjor måtte Firma Idræt sige farvel til klipning af græsarealerne. - Det var en ordning, der kom som lyn fra en klar himmel. Det skete uden varsel. Vi synes ikke det var særligt pænt gjort af kommunen. Den begrundelse vi fik, var endnu ringere. - Begrundelsen fra kommunen var, at man ikke længer vil klippe arealer, der ikke er kommunens ejendom. Dertil kommer, at man ikke vil klippe arealer, der ikke anvendes til boldspil. - Ingen af disse argumenter holder vist ved en nærmere granskning. Angiveligt modtog syv foreninger i Brønderslev dette farvel til en service, som har været til glæde og gavn for foreningerne og ikke mindst deres økonomi. - For os i Firma Idræt betød det en uventet udgift på ca. 50.000 kr., dels til græsslåning, dels til køb af en ny klipper, idet vi måtte anskaffe en sådan. - Vi måtte er kende, at det at få græsset klippet ved ekstern og betalt hjælp, ganske enkelt oversteg vores økonomiske formåen, og da vi konstaterede det, blev aftalen stoppet, og gode folk påtog sig opgaven at klippe hele arealet. - Det er en stor opgave - bare det at komme hele arealet rundt. De store vidder og golfbanerne tager tid, og i vækstsæsonen skal i det mindste banerne klippes to gange om ugen. - Så det er vel forståeligt, at det ikke var varme følelser, der var fremtrædende for vore politikere. - Vi håber, at de besinder sig, og også erkender, at en forening som Brønderslev Familie og Firma Idræt også kan have brug for en hjælpende hånd. Vi er i forvejen ikke den forening i kommunen, der tærer mest i kommunens budget. - Brønderslev Familie og Firma Idræt har nemlig reelt betalt kommunen 3376 kr. i 2011, hvilket er forskellen mellem den baneleje, vi har betalt, og den refusion, foreningen har modtaget. - Så reelt har kommunen ingen udgifter på Brønderslev Familie og Firma Idræt, set i forhold til de muligheder, der findes i Brønderslev-Ordningen. BFFI kommer ud af 2011 med et underskud på 46.000 kr. mod 50.000 kr. i 2010. - Men med de uforudsete udgifter til slåning af græs, ser det ikke så galt ud endda, siger Niels Ove Nielsen.