EMNER

Idrætsklub har tjent godt på fester

Slut med fester med Bjørn & Okay, men afløsere er fundet

THISE: Formanden for Thise Idrætsforening, Svend Rømer, kunne på generalforsamlingen se tilbage på et år med mange store og vellykkede arrangementer. Det blev året hvor foreningen arrangerede fest med Bjørn & Okay for sidste gang efter et mangeårigt godt samarbejde - fester, som igennem årene har givet et stort overskud. I efteråret valgte foreningen så at arrangere fest med orkesteret På Slaget 12. Festen blev holdt i Brøndeslev Hallen og samlede ikke færre end 800 mennesker. Næste store fest er allerede tilrettlagt, orkesteret Sweetheard er bestilt til at spille 11. september. Billetter bliver solgt på billetnet og på erhvervs og turistkontoret i Brønderselv. Svend Rømer fremhævede årtes sommerfest, som traditionen tro var en uge med mange gode og forskellige indslag, så som sandkassestævne, gymnastikopvisning, håndbold- og fodboldkampe m. m. og som afslutning blev der holdt en stor fest i teltet med revy, spisning og dans med 200 deltagere. Svend Rømer sagde, at uden den store opbakning, kunne det ikke lykkes så godt. På valg var Svend Rømer og Kirstine Larsen, der var genvalg til Svend Rømer. Kirstine Larsen ønskede ikke at fortsætte.I stedet blev Poul Erik Christensen valgt. Formanden for håndboldafdelingen, Ingrid Olesen, ønskede på generalforsamlingen at stoppe som formand efter ni år i bestyrelsen, heraf fem år som formand. Ingrid Olesen begrundede sin beslutning med manglende tid. Ingrid Olesen kunne se tilbage på et år med en lille fremgang i medlemstallet. Sidste vinter havde foreningen et serie 2 herrehold, som sluttede på en fjerdeplads og et serie 3 hold, der sluttede på en tredjeplads. Foreningen havde også to damehold et serie 3 hold, der sluttede på en fjerdeplads og et serie 4 hold,der sluttede på en syvendeplads. Foreningen havde i sommer tre damehold, der alle spillede i serie 3 og alle endte i midten af deres puljer. Desuden havde foreningen to ungdomshold, der henholdsvis endte på en femte- og tredjeplads. Efter første halvdel af sæsonen i år ligger serie 2 herrer helt i top og serie 3 herrer ligger på nuværende tidspunkt midt i rækken. Foreningen har i denne sæson tre ungdomshole, som alle skal deltage i Puma Cup i påsken. Der var genvalg til Signe Christensen og Sanne Hansen blev valgt i stedet for Ingrid Olesen. inge