EMNER

Idrætsklubber i fusionsplaner

Idrætsklubberne i Harken og Poulstrup arbejder i denne tid på planerne for en fusion.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Harkens idrætsforening HUGF og Poulstrups idrætsforening PV Sport 81 er langt i planerne om en fusion. Foto: Henrik Hansen

Det er en sikring af det fremtidige idrætsliv i Harken og Poulstrup, der er i fokus. Baggrunden for fusionen, er tanken om, at man ved at samle kræfterne i én idrætsforening i lokalområdet, kan lave et bedre og mere bæredygtigt tilbud til de lokale borgere. Færre børn Grundlaget for en fortsat drift af to idrætsforeninger i det lille lokalområde, med kun en skole, falder i takt med, at børnetallet på sigt bliver mindre, og at det gennem de seneste år, er blevet gradvist sværere at finde frivillige til både bestyrelsesarbejde, trænerfunktioner og anden hjælp til aktiviteter. De to bestyrelser har igennem efteråret arbejdet med ideer og forslag til, hvordan en sådan fusion kan finde sted. Bestyrelserne har bl.a. været på en visionsdag, hvor de diskuterede fordele og ulemper ved en fusion. På mødet var der endvidere et oplæg fra Kvissel-Ravnhøj Idrætsforenings formand, som i 2008 gennemførte en fusion mellem de to foreninger i Kvissel og Ravnshøj. Der vil henover vinteren komme yderligere informationsbreve via presse og hjemmesider til lokalbefolkningen. Fusionen forventes gennemført efter de ordinære general-forsamlinger i foråret 2011.HH