Idrætsklubber på frierfødder

To klubber i Haverslev har indbyrdes alliance på dagsorden

HAVERSLEV:"Skal Haverslev Idrætsforening lægge sig sammen med Mejlby-Haverslev KFUM's Idrætsforening, så der fremover kun er en idrætsklub i byen?" Dette konkrete spørgsmål skal medlemmerne af Haverslev IF forholde sig til onsdag aften på generalforsamlingen i klubhuset. - Vi har helt bevidst sat spørgsmålet på som et punkt på dagsordenen. Ikke fordi vore medlemmer skal forholde sig endeligt til spørgsmålet her og nu, men mere for at få en nødvendig dialog om en eventuel sammenlægning i gang, fortæller Keld Nielsen, formand for den 87 år gamle idrætsklub. Idéen med at slå fodbold- og håndboldklubben sammen i Haverslev er ikke af nyere dato, men har været drøftet flere gange i Haverslev IF's bestyrelse. Voksne uforstående - Mange forældre til vores børn i klubben samt især tilflyttere fatter nemlig ikke, hvorfor der er to klubber i en by af Haverslevs størrelse. Mange af deres børn spiller jo både håndbold og fodbold, hvilket betyder nødvendigt medlemsskab af to klubber på samme tid. Her mener forældrene, at mange ressourcer kan bruges meget bedre ved en sammenlægning, fordi en del frivillige nøglepersoner går igen i mange sammenhænge, blandt andet ved byfesten, påpeger Keld Nielsen. Ifølge formanden har ledelsen for Haverslev IF indtil nu ikke følt, at håndboldklubben var positivt interesseret i en fusion. - Det har måske sammenhæng med tidligere bestyrelsesmedlemmer i de to klubber og deres holdning til spørgsmålet, at en fusion ikke er blevet ført ud i livet tidligere. Men for os drejer det sig nu mere om at tænke positivt og se fremad med de mange fordele ved en sammensmeltning frem for at kigge tilbage, erklærer Keld Nielsen og tilføjer: - Vi skriver trods alt 2005 og ønsker dermed nu en dialog om de to klubbers fremtid. Ingen af os har jo heller ikke ligefrem stor tilgang af nye medlemmer. Også snak hos modpart Også Mejlby-Haverslev KFUM's Idrætsforening har en sammenlægning på deres dagsorden på generalforsamlingen torsdag aften i Haverslev Hallens kantine. Ifølge næstformand Tove Hansen er årsagen den samme, nemlig at adskillige forældre stiller sig uforstående overfor logikken med to klubber i en by som Haverslev. - I bestyrelsen stiller vi os positive og åbne til at tage en diskussion på generalforsamlingen om en eventuel sammenlægning af de to klubber. Det er jo altid rart at høre baglandets holdning ved en dialog om spørgsmålet, understreger Tove Hansen. Hun kan godt selv se flere fordele ved en eventuel sammenlægning, selv om de to klubber i øjeblikket gør flere ting vidt forskelligt. - Men uanset hvad, så tror jeg ikke der bliver tale om en fusion her og nu. En åben debat kan måske derimod på sigt bane vejen for kun en fælles idrætsklub i Haverslev, selv om det også vil være forbundet med både fordele og ulemper. Personligt er jeg åben for et eventuelt fremtidigt samarbejde, erklærer Tove Hansen.