Idrætsledere til møde om skat og moms

BROVST:Idrætssamvirket i Brovst og Fjerritslev indbyder på onsdag foreningsledere i begge kommuner til orienteringsmøde om moms og skat. Mødet holdes i Skovsgård Idrætscenter, hvor konsulent Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund kommer og fortæller om de nye momsregler. Desuden vil han fortælle om sidste nyt inden for skattereglerne i forhold til idrætsforeninger. Folketinget vedtog sidste år nogle ændringer i momsloven, der betyder, at amatør-idrætsforeninger fremover kan slippe for at betale moms af mange af deres indtægter - og dermed måske slippe for helt at være momsregistreret, siger formand for Idrætssamvirket i Fjerritslev Kommune, Otto Kjær. Der er dog betingelser, der skal være opfyldt for, at en forening kan slippe for momsbøvlet. Endvidere er det sådan, at det ikke nødvendigvis vil være en økonomisk fordel for alle foreninger at afmelde deres momsregistrering. Men for mange vil det være en fordel, og for disse foreninger er der skattefri kroner at tjene. Udover sit daglige arbejde med at rådgive foreninger og klubber i juridiske spørgsmål , har Willy Rasmussen ført en række principielle idrætssager i Landsskatteretten. Desuden har han gennem mange år på vegne af DIF deltaget i forhandlinger med skiftende skatteministre, hvor der skulle kæmpes for idrættens sag og synspunkter. Otto Kjær og Jens Sørensen fra Idrætssamvirket i Brovst, opfordrer lederne til at melde sig til mødet i Skovsgård.