Aalborg

Idrætslegeplads skal begrænse hærværk

Skelagergården i kapløb med tiden for at skaffe de sidste penge til legeplads

SKALBORG:Bestyrelsen i Skelagergården har godt to uger til at skaffe de sidste 100.000 kroner, der skal til for at realisere drømmen om en udendørs tumleplads for det belastede kvarters mange unge. - Vi håber til det sidste, at kommunen vil forhøje sit bidrag, så økonomien kan hænge sammen, siger boligforeningens formand Erik Mark og de to bestyrelsesmedlemmer Freddy Wagner og Kresten Jespersen. Aalborg Kommune har stillet 50.000 kroner i udsigt til legepladsen, der kommer til at koste i alt godt 600.000 kroner. Men der mangler altså stadigvæk lige en klat penge, for at det kan nå sammen. Folkene i Skelagergården med Kresten Jespersen i spidsen har ellers ydet en meget ihærdig indsats for at få projektet op at stå. De har søgt mindst et halvt hundrede fonde om penge. - Vi har fået mange rosende ord om projektet, men ikke ret mange penge, konstaterer Kresten Jespersen. - Det har været spændende at arbejde med, men samtidig også frustrerende med de mange afslag, tilføjer han. Alle synes da også, at det er glimrende med sådan et sted til de unge i Skelagergården, der er hårdt plaget af hærværk. - De unge, som bor her, er nok hverken værre eller bedre end unge andre steder. Problemet er, at de ikke rigtigt har noget at tage sig til, og nu er ungdomsklubben i Skalborg oven i købet sparet væk, siger formand Erik Mark. - Vi har en legeplads herude. Men den er mest for mindre børn og efterhånden også meget nedslidt. Vi synes, der mangler nogle udfordringer for de unge, tilføjer han. Ideen om tumlepladsen for de større børn og unge opstod for godt to år siden. Det blev til et skitseprojekt med skaterbane, boldbane, svævebane, bålplads, hockeybane, basketballkurve og flere andre aktivitetsmuligheder på et areal ved Skelagergårdens fælleshus. Idepolitisk ideprogram under kulturministeriet var straks med på ideen og bevilgede 600.000 kroner under forudsætning af, at Skelagergården selv kunne skaffe et tilsvarende beløb. Løftet fra kulturministeriet er senere halveret til 300.000 kroner. Det skete, da den nuværende regeering tiltrådte. Men for at pengene kan blive udbetalt, skal den samlede finansiering være på plads senest 31. januar. Derfor haster det med at få skaffet de sidste 100.000 kroner. - Projektet bliver gennemført. For det skal ganske enkelt lykkes at skaffe de sidste penge, lyder det beslutsomt fra de tre bestyrelsesmedlemmer. Det nyeste påhit i bestræbelserne for at få skrabet de sidste 100.000 kroner sammen er at sælge de træer, der skal plantes rundt om idrætslegepladsen, på andelsbeviser. - Vi overvejer ganske enkelt at gå ud og stemme dørklokker hos både firmaer og private, siger Erik Mark. Legepladsen bliver åben for alle. Den er altså ikke forbeholdt de unge, som bor i Skelagergården. Aftalen med det enterprenørfirma, der skal udføre opgaven, er på plads. Firmaet er klar til at gå til at gå i gang i marts, så tumlepladsen står klar til brug hen på foråret.