Lokalpolitik

Idrætsrådet overhørt af fritids- og kulturudvalget

LOKALER:Angående indstilling fra fritids- og kulturudvalget vedrørende foreningers brug af lokaler. Mandag 19. april kunne man læse, at udvalget har indstillet, at kommunens lokaler, herunder gymnastiksalene, skulle kunne bruges gratis af foreningerne. Endvidere indstillede udvalgets flertal, at der skulle betales lokaleleje af salene på Støvring gymnasium. Udvalget begrundede det med, at man ville udligne en forskelsbehandling i forhold til hallerne i Støvring. Men hvis der skal betales leje af salene på gymnasiet, bliver der til gengæld stor forskelsbehandling af gymnastikholdene i Støvring, idet de hold, der er plads til på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen, får salen gratis, men de hold, der skal træne på gymnasiet, skal betale leje. Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at Rebild Kommunes Idrætsråd i sit høringssvar har udtalt, at Idrætsrådet mener, at det på linie med kommunens egne lokaler bør være gratis at benytte gymnasiets lokaler, og det begrunder man med, at gymnasiets store og lille sal ikke kan sammenlignes med hallerne i Støvring, men netop skal sammenlignes med skolernes gymnastiksale. Jeg synes, det er meget påfaldende, at udvalget overhovedet ikke har lyttet til Idrætsrådets høringssvar, for Idrætsrådet er jo foreningernes "forlængede arm" og har naturligvis nærmere kontakt med, hvad der rører sig rundt i foreningerne. Ønsker Rebild kommune i det hele taget et idrætsråd?

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk