Idrætssamvirke på vej i Hjørring

Med DBU Jyllands Region 1 som fødselshjælper arbejder en kreds af idrætsledere nu på at genoplive et idrætssamvirke i Hjørring Kommune.

Planerne er så langt fremme, at der allerede mandag aften er indkaldt til stiftende generalforsamling i Fortunas klubhus. - Med udspring i, at der i Hjørring Kommune på sigt skal udarbejdes en ny idrætspolitik for kommunen har fodboldklubberne i samarbejde med DBU Jyllands Region 1 drøftet muligheden for at styrke idrætsforeningerne i forhold til at præge idrætspolitikken i kommunen og for at styrke foreningerne generelt i forhold til kommunen, siger Thomas Jensen, der er formand for DBU Jyllands Kommunegruppe og medlem af regionsbestyrelsen i Nordjylland. Tæt dialog - Arbejdet i et Hjørring Idrætssamvirke skal foregå i en tæt dialog og samarbejde med kommunen. En nedsat initiativgruppe har arbejdet med sagen og har konkluderet, at det er vigtigt, at samarbejdet netop bliver bredt, således at idrætssamvirket vil være dækkende med hensyn til foreninger, størrelse af foreninger og geografi, påpeger Thomas Jensen. På den stiftende generalforsamling vil Thomas Jensen redegøre for baggrund og historik, lige som der vil blive en gennemgang og vedtagelse af vedtægter for Hjørring Idrætssamvirke. Endelig skal der vælges en bestyrelse. Kæmpe styrkelse Tidligere mangeårig formand og nuværende æresmedlem af Sindal Idrætsforening, N. C. Mortensen, ser et idrætssamvirke som en kæmpe styrkelse for idrætten i hele kommunen. - Med et Hjørring Idrætssamvirke får idrætten ét fælles talerør, der skal tale idrætsforeningers sag - uanset hvilken idræt de repræsenterer, uanset hvor store foreningerne er og uanset hvor de har adresse. Hver forening får én stemme. Derfor vil Hjørring Idrætssamvirke blive en stærk samarbejdspartner for Hjørring Kommune, som også får meget lettere ved at håndtere de ønsker og behov, som idrætslivet i kommunen har. Indstillinger vil nemlig med etableringen af et idrætssamvirke ikke længere skulle sendes fra den enkelte forening til kommunen men være en del af den prioritering, som er vedtaget i idrætssamvirket, påpeger N. C. Mortensen, som tror, at ikke mindst de helt små foreninger vil få stor glæde af et idrætssamvirke. Én forhandlingspartner - Jeg tror på, at et idrætssamvirke vil blive en styrkelse for hele idrætsområdet, og jeg tror, at kommunen vil blive rigtig godt tilfreds med fremadrettet kun at have én forhandlingspartner, som har bemyndigelse til at forhandle på alle de tilsluttede foreningers vegne. - Jeg synes, at det er meget positivt, at DBU Jylland nu tager initiativ til, at der forsøges etableret et Hjørring Idrætssamvirke, og jeg tror, at idrætssamvirket kan være den katalysator, der mangler for, at der endelig kan tages det første skridt mod en egentlig idrætspolitik i Hjørring Kommune, fastslår N. C. Mortensen. Hjørring Kommune har tidligere haft et idrætssamvirke, nemlig Hjørring Samvirkende Idrætsforeninger, der dog blev nedlagt omkring årtusindskiftet på grund af manglende opbakning. Denne gang ser opbakningen dog meget positiv ud, idet flere end 30 har meldt sig til den stiftende generalforsamling.