Støvring

Idrætten i Aarestrup skal have ny formand

AARESTRUP:Der kommer en ny person i spidsen for det lokale idrætsliv i Aarestrup. Det ligger fast efter generalforsamlingen i Aarestrup Gymnastik- og Idrætsforening, men hvem dens ny formand bliver, er endnu ikke besluttet. Det sker først, når den nyvalgte bestyrelses samles til konstituerende møde. Baggrunden for formandsskiftet er, at den hidtidige formand Karsten Hansen samt Connie Sørensen på generalforsamlingen meddelte, at de ikke ønskede genvalg. Nye ansigter i bestyrelsen blev Rikke Poulsen og Søren Skipper. Sammen med Annika Hansen, Heidi Thomsen og Steen Nielsen, der blev genvalgt på generalforsamlingen, udgør de den ny bestyrelse. I sin beretning betegnede den afgående formand overfor de fremmødte medlemmer på biblioteket på Aarestrup Skole 2002 som et godt år for foreningen - et år med mange aktiviteter og stor tilslutning. - På den fodboldmæssige front deltog vi med fem turneringshold, fra puslinge til old boys. Og også i gymnastiksalen var der stor aktivitet. Både børneholdene og voksenmotions-holdene har haft god tilslutning. Desuden har vi haft badmintonspillerne som lejere af salen på timebasis, oplyste formanden. Han omtalte desuden forskellige andre aktiviteter i årets løb, bl. a. gymnastikopvisningen, store legedag, sankthansfesten og det alkholfrie diskotek for 3.-7. klasse i Støvring Kommune - et arrangement, der samlede næsten 100 børn. Kasserer Heidi Thomsen fremlagde regnskabet, som trods den store aktivitet, gav et mindre underskud.