EMNER

Idrætten rammes af sparekniv

Idrætssamvirket frygter for, at besparelserne rammer de svage

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Svend Erik Trudslev: - Politikere løber fra løfter. Foto: Henrik Louis

De kommunale besparelser rammer hårdt på idrætsområdet. Brønderslev ordningen beskæres med 500.000 kr. Der er tale om en beskæring på 11 procent. Svend Erik Trudslev, der er formand for Idrætssamvirket Brønderslev, der tæller ca. 15.000 medlemmer, føler, at grønthøsteren er sat helt i bund, da den kørte hen over fritidslivet. - Det er glædeligt, at Brønderslev Kommune skærer i administrationen. Men det er en proces, der hele tiden er i gang, siger Svend Erik Trudslev. Svend Erik Trudslev frygter, at nedskæringerne får en negativ effekt. - Når der spares, er der kun én løsning, og det er at sætte kontingentet op. - Det betyder, at det er de svageste, der måske har størst behov for at være i en forening, der stopper. Svend Erik Trudslev havde hellere set, at der blev brugt flere penge på foreningslivet. - Det er ikke længe siden det kom frem, at der er sket en markant stigning i ældres sundhedstilstand. Med de besparelser, der lægges op til, vil der også ske en stigning i de ældres sundhed. - Jeg er ret sikker på, at besparelserne på idrætten vil medføre større udgifter inden for andre områder. Og udgifter, der langt overgår det, der spares. - Noget, der også rammes, er integration af de svagest stillede børn. Og det er én af de tunge opgaver. - Muligheden for at uddanne ledere bliver også beskåret. - Disse besparelser står i skærende kontrast til, hvad Lene Hansen var fremme med i valgkampen. - Her blev der sagt, at man vil bevare og udbygge Brønderslev Ordningen. det skulle også sikres, at idrætsfaciliteterne udbygges i det omfang, der er behov for det. - For tiden står vi med et problem, idet en stor rideklub står over for store investeringer, og det skyldes, at der stilles større krav. Svend Erik Trudslev tilføjer, at Lene Hansen i valgkampen ville sikre frivillige ledere og trænere tilstrækkelig uddannelse. - Og det hed sig, at det skal være let at være frivillig leder i Brønderslev Kommune. - Der var også i valgkampen lagt op til, at der skulle ske et samarbejde mellem skole og idrætsliv, så børn kan optages i fritidstilbud på rimelige vilkår. - Jeg synes ikke, at der er en sammenhæng mellem ord og handling, siger Svend Erik Trudslev. Han siger videre, at det er en udpræget misforståelse, at udvikling bedst foregår gennem nedskæringer. - Jeg mener det er et område, der i stedet burde investeres i. - Jo bedre vi er på fritidsområdet, og med hensyn til ungdomsskoler, jo billigere slipper vi på andre områder. - Selvfølgelig skal vi være solidariske, og det sker ved, at der prioriteres på en fornuftig måde. Idrætssamvirket Brønderslev vil opfordre Brønderslev Kommune til at analysere hele hal-området. - Det er rimeligt med en analyse af brug af og behov af haller. - Det er vigtigt, at vi får den bedste udnyttelse af de penge, der er afsat. - Og vi er parat til - sammen med Brønderslev Kommune - at finde de optimale løsninger. Idrætssamvirket Brønderslev vil indkalde foreningerne, for at drøfte situationen.

Forsiden