EMNER

Idrættens talerør søger slagkraft

Det nye idrætsråd i Mariagerfjord stiftes i aften i Oue Hallen

At arrangere en temaaften kan være en kostbar affære, som ikke mange små foreninger har råd til alene. Men et fælles idrætsråd kan klare opgaven - som her da Hobro Idrætsråd inviterede til debatmøde med Steen Ankerdal som konferencier. arkivfoto: martin damgård.

At arrangere en temaaften kan være en kostbar affære, som ikke mange små foreninger har råd til alene. Men et fælles idrætsråd kan klare opgaven - som her da Hobro Idrætsråd inviterede til debatmøde med Steen Ankerdal som konferencier. arkivfoto: martin damgård.

MARIAGERFJORD:Et fælles talerør for samtlige idrætsforeninger i Mariagerfjord skal stiftes i aften ved et møde i Oue Hallen. Her skal der blandt andet vælges 12 repræsentanter som sammen med to repræsentanter fra Sammenlægningsudvalget i Mariagerfjord skal udgøre det, der bliver til Mariagerfjord Idrætsråd. Men ikke mange har tilmeldt sig mødet på forhånd, og det bekymrer arrangørerne lidt. - Der er ikke forlods opstillet nogle kandidater til det nye idrætsråd, og det skulle jo gerne have så jævn en fordeling som muligt, siger Karin Nyvang fra Hobro Gymnastikforening, som dermed opfordrer alle, som har med idrætsforeninger og -klubber til at komme til mødet, også selv om de ikke har fået tilmeldt sig. Meningen er, at der skal vælges tre repræsentanter fra hver af de fire ”gamle” kommuner - Hobro, Mariager, Hadsund og Arden. De 12 skal sammen med de to politikervalgte repræsentanter udgøre et fælles talerør for idrætten i den nye storkommune. Hobro har i et par år haft et idrætsråd med de samme opgaver, og der er da også skelet til erfaringerne fra dette organ i forbindelse med stiftelsen af det nye Mariagerfjord Idrætsråd. Sammenlægningsudvalget har på næste års budget afsat 250.000 kroner til Mariagerfjord Idrætsråd. Disse penge skal blandt andet bruges til at de forskellige foreninger kan søge om tilskud og underskudsgaranti i forbindelse med forskellige aktiviteter. - Men de skal også bruges til nogle fælles arrangementer, som idrætsrådet laver. Et eksempel kan være en temaaften om et fælles emne, hvor en foredragsholder kommer ud. En foredragsholder er dyr i honorar, og der er ikke mange mindre foreninger, der kan klare den opgave alene, siger Karin Nyvang, som har været med i arbejdet omkring Hobro Idrætsråd siden starten. Dette råd slutter iøvrigt sit virke med en temaaften 17. november, hvor Eskild Ebbesen - eliteroeren, som blev Årets Idrætsprofil i 2004 - vil holde foredrag om motivation og samarbejde. Men i aften gælder det altså det nye idrætsråd og de kommende opgaver i Mariagerfjord Kommunes idrætsliv. Mødet i Oue Hallen begynder kl. 19.