Aalborg

Idyl nær Jyske Ås spoleres af grusgravning

- Jeg fik noget af et chok, da landmålere stod uden for vores hus. Det fortæller Ulla Karleby, Dybvadvej 50 i Hellum, der har erfaret, at der skal graves grus kun 75 meter fra deres hus.

De har straks indbragt sagen for Naturklagenævnet, og nævnet skal nu tage stilling til, om klagen får opsættende virkning. Tilladelsen til grusgravning blev givet 10. juli - altså midt i sommerferien. Men da var familien på ferie. - Vi blev noget overraskede, da landmålerne, fortalte, hvad der skulle ske, siger Ulla Karleby . Ulla Karleby undrer sig over, at hun ikke som nærmeste naboer til grusgravningen har fået direkte besked pr. brev. Det er firmaet Svend Aage Christiansen A/S, der har overtaget retten til at grave grus, og det sker på et areal tilhørende gårdejer Poul Frederiksen. Der må graves ca. 2,5 meter på stykket, der er ca. 400 meter langt og på det bredeste sted er ca. 150 meter. En del af dette areal er i dag dækket med grantræer, og de skal fjernes, for at give plads til grusgravningen. - Der bliver også en masse kørsel på Dybvadvej, og spørgsmålet er, om vores hus, der er fra 1907 kan holde til det. Ulla Karleby mener, at tilladelsen er givet på et forkert grundlag, idet der efter hendes opfattelse ikke er foretaget den korrekte partshøring i sagen. - Selve grusgraven kommer til at ligge bare 75 meter fra min ejendom, og med den medfølgende tunge trafik er der store chancer for at min ejendom vil få sætningsskader, siger Ulla Karleby. - Desuden vil grusgraven svine og larme i en sådan grad, at det vil virke generende på mine rolige omgivelser. - Ligeledes vil den idylliske natur, jeg bor i, blive spoleret af en grusgrav.