Hvalpsund

Idyllisk forvalterbolig utæt som en si

Politikere er indstillet på at bevilge penge til nyt stråtag.

I som­me­ren 2006 fik den sid­ste del af Her­re­går­den Hes­sel lagt nyt strå­tag på. Men ta­get på for­val­ter­bo­li­gen, som ses i bag­grun­den, blev ikke skif­tet i sam­me for­bin­del­se, og nu kan det gam­le tag ab­so­lut ikke hol­de læn­ge­re. Ar­kiv­fo­to

I som­me­ren 2006 fik den sid­ste del af Her­re­går­den Hes­sel lagt nyt strå­tag på. Men ta­get på for­val­ter­bo­li­gen, som ses i bag­grun­den, blev ikke skif­tet i sam­me for­bin­del­se, og nu kan det gam­le tag ab­so­lut ikke hol­de læn­ge­re. Ar­kiv­fo­to

HVALPSUND:Det haster med at få udskiftet stråtaget på forvalterboligen ved landbrugsmuseet Hessel ved Hvalpsund. Taget er nemlig så utæt, at det regner ned, men nu kan museet efterhånden se frem til en løsning. En ansøgning fra Limfjordsmuseet i Løgstør, der ind til 1. marts er "bestyrer" af Hessel, fik en positiv modtagelse på seneste møde i kommunens kultur- og fritidsudvalg. Her var der nemlig bred enighed om imødekomme ansøgningen, så Hessels tagproblem kan blive løst. - Vi skal dog først lige have sagen omkring teknisk forvaltning, inden den kan endelig afgøres i byrådet, siger kulturudvalgsformand Torben Myrup, der dog forventer en hurtig sagsbehandling, da det haster med at få løst tagproblemet. Udover det utætte stråtag skal også det beskadigede træværk udskiftes. Den samlede udgift hertil er beregnet til 300.000 kr. Jo længere tid der går, inden stråtaget skiftes, jo mere beskadiget bliver træværket, og jo større er risikoen for, at der opstår skadelige skimmelsvampe i huset. Herregårdsforvalter Karen-Louise Smidth, der bor i huset sammen med sin datter, er bekymret for den eventuelle sundhedsrisiko, for hun har allerede tømt ti murerbaljer med vand, som er løbet ind gennem taget. Der står spande og baljer overalt, og en del af hendes bohave er blevet ødelagt på grund af det indtrængende vand. - De presenninger, der er lagt over taget, holder ikke tæt og kan nemt flyve af. Jeg blev nødt til at blive hjemme i julen, for jeg tør simpelthen ikke tage væk fra huset, så utæt som det er, siger hun. Den sidste del af selve herregården fik lagt nyt stråtag på i sommeren 2006.