Igen god interesse fra kommende golfere

AARS:Trods en dag med masser af regn og også regn klokken 18, da man havde inviteret inte-resserede til en præsentation af golfspillet med henblik på at starte endnu et hold ”kani-ner” op, havde en lille snes interesserede trod-set vejguderne og mødte op i Aars Golfklub. Her fortalte John Nielsen fra bestyrelsen om aftenens program, hvorefter alle begav sig over på driving range. Her demonstrerede klubbens træner Allan Høgh noget om opstil-ling og egenskaber for de forskellige jern, samt de grundlæggende sving. Under Lis Krogh Madsens ledelse blev de fremmødte herefter sendt ud på kortbanen sammen med etablerede spillere, som viste dem til rette og hjalp med at få spillet i gang. Nu klarede vejret heldigvis op og det blev en dejlig sommeraften med passende temperatu-rer til golf. Efter at have spillet fem seks huller samledesman igen i klubhuset, hvor Lis Krogh Madsen fortalte om mulighederne for den videre træning, som foregår de kommende onsdag aftener. Hvis nogen har holdt sig tilbage denne aften på grund af det dårlige vejr, har de altså mu-ligheden for at møde op en af de kommende onsdage.