Lokalpolitik

Igen plads til ny amtstiltag

Sparekravet mindre end sidste år

NORDJYLLAND:Nordjyllands Amt håber i 2005 at finde penge til forskellige ny tiltag. Gennem næsten en måned har forskellige udvidelser været på tale. Den liste er nu øget en smule, ligesom der peges på flere ny sparemuligheder. For at få økonomien til at hænge sammen skal amtspolitikerne i de kommende uger finde besparelser på omkring 45 millioner kroner. Her blev der dog i sidste måned på en konference for hele amtsrådet peget på spareemner, der samlet kan give ca. 32 millioner, således, at de besparelser, der reelt er tilbage, er nede på 12-13 millioner kroner. Sidste år stod amtsrådet ved starten på den enelige budgetlægning for 2004 med et sparekrav på 135 millioner kroner. - Skal vi i 2005 gennemføre de udvidelser, som vi ønsker, skal der oven i det oprindelige sparekrav lægges 20-25 millioner kroner, anslår amtsborgmester Orla Hav (S). Senest er et turismeinnovationscenter samt projektet "Smag på Nordjylland" kommet med på listen over emner, der skal diskuteres ved budgetlægningen. Blandt emnerne, der kræver ekstra penge, er også en bevilling, der kan mindske takststigningerne for den kollektive trafik, samt geologiske undersøgelser for at skaffe rent drikkevand til Vendsyssel. Anskaffelse af en såkaldt PET-scanner til sygehuset i Aalborg ser der også ud til at være bred opbakning til. På anlægsområdet har amtspolitikerne et problem med at omdanne et del af det tidligere sygehus i Skagen til ryg- og gigtcenter. Her skal der til de nødvendige anlægsarbejder findes lidt over 11 millioner kroner.