Igen usikkerhed om møbler på plejehjem

Anita Knakkergaard stiller forslag om at kommunen betaler inventaret

AALBORG:Spørgsmålet om, hvem der skal betale møbler og køkkengrej i plejehjemmenes fælles arealer, er langtfra afklaret. Anita Knakkergaard (DF) vil hurtigst muligt foreslå byrådet, at kommunen - og ikke bebeboerne - betaler. Hun kommer med sit forslag på baggrund af et svar fra indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som siger at der på den ene side ikke er lovhjemmel for, at kommunerne betaler for nyindkøbt inventar i plejehjemmenes fællesarealer. På den anden side er der heller ingen bestemmelser, som hindrer det. Det svar tolker Anita Knakkergaard på den måde, at Aalborg Kommune uden problemer kan betale for møblerne i plejehjemmenes fælles opholdsstuer og for andet fælles inventar. - Det er jo det, jeg hele tiden har sagt, men som forligspartierne i byrådet har afvist. Nu har vi det sort på hvidt, og så må forligspartierne da tage konsekvensen, medmindre der i virkeligheden fra deres side er tale om en besparelse, siger Anita Knakkergaard, der har forfulgt sagen i over et år. Diskussionen opstod, da Anita Knakkergaard i forbindelse med et plejehjemsbyggeri anfægtede, at købet af møbler til fællesarealer blev lagt ind i de samlede byggeudgifter og dermed resulterede i en højere husleje. I stedet blev et flertal i byrådet enig om at etablere en særlig konto til indkøb af fælles inventar. Indbetalingerne til kontoen indgår i den månedlige husleje, hvoraf beboerne får størstedelen refunderet i form af boligsikring. Men den løsning var Anita Knakkergaard bestemt heller ikke tilfreds med, og hun stillede en række spørgsmål til såvel økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen som til sundheds- og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Af det ene svar fremgår det blandt andet, at kommunen ikke må opkræve henlæggelser til møbler over huslejen. Til gengæld er der heller intet til hinder for, at kommunen på anden vis lader beboerne selv betale for det fælles møblement. Af svaret fra Lars Løkke Rasmussen fremgår det altså, at der slet ikke eksisterer nogen lovgivning på området. Samtidig nævner ministeren kommunalfuldmagten, der sætter grænser for, i hvor høj grad en kommune kan tilgodese enkeltpersoner eller en begrænset gruppe af borgere. Men kommunalfuldmagten giver ikke noget svar på, hvorvidt det er lovligt eller ulovligt at kommunen betaler for fælles møbler på plejehjem. Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke at give sin vurdering i den konkrete sag fra Aalborg. I stedet henviser han til statsamtmændene, der siden 1. januar i år har haft tilsynet med de danske kommuner. Aalborg Kommunes ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) har også læst svarene fra de to ministre, og i modsætning til Anita Knakkergaard synes hun ikke, at svarene er særlig entydige. - Derfor har vi straks i dag skrevet til statsamtet, som åbenbart står over ministerierne i sådan en sag, for at få retningslinjerne afklaret èn gang for alle, siger hun. Hvis svaret fra statsamtmanden bliver, at det står Aalborg Kommune frit for, om plejehjemsbeboerne eller Aalborg Kommune betaler for møblerne på plejehjemmene, vil Anni Kjeldgaard tage sagen op i ældre- og handicapudvalget. - Så står vi jo i en ny situation, bemærker hun. Rådmanden afviser, at kommunen lader plejehjemsbeboerne betale for møblerne blot for at spare. - På baggrund af de meldinger, vi tidligere har fået, har vi ikke været i tvivl om, at det var ulovligt, hvis kommunen betalte møblerne. Vi har endda haft kommunens øverste juridiske ekspertise til at vurdere sagen for at være helt sikker, siger hun. Spørgsmålet om opkrævningsmetoden henviser Anni Kjeldgaard til teknisk forvaltning, da det er der igennem, opkrævningen for inventaret sker. Men sandsynligvis kommer Anita Knakkergaard både ældre- og handicapudvalget og teknisk forvaltning i forkøbet, idet hun agter at sætte sagen på byrådets dagsorden så hurtigt som overhovedet muligt.