Lokalpolitik

Iglohal aflives måske tirsdag

Forvaltningen indstiller til udvalg, at projektet ikke realiseres

Kultur- og fritids-forvaltningen i Rebild Kommune mener ikke, at projektet om en ny iglohal i Nørager bør realiseres. På tirsdag skal politikerne beslutte, om de vil følge indstillingen og dermed endeligt slukke lyset for projektet.

Kultur- og fritids-forvaltningen i Rebild Kommune mener ikke, at projektet om en ny iglohal i Nørager bør realiseres. På tirsdag skal politikerne beslutte, om de vil følge indstillingen og dermed endeligt slukke lyset for projektet.

NØRAGER:Når de fem medlemmer af Rebild Kommunes kultur- og fritidsudvalg mødes tirsdag, står blandt andet projektet med opførelse af en letvægts Iglo hal i Nørager på dagsordenen. Fra forvaltningens side er indstillingen, at det foreliggende projekt til 16.5 mio. inklusiv moms ikke realiseres. Af anlægsprisen for iglohallen på 16.5 mio. mangler der stadig en restfinansiering på 7,6 mio. inklusiv moms. I stedet anbefales opførelse af en moderne hal efter traditionelle konstruktioner. Baggrunden for forvaltningens indstilling er blandt andet en analyse fra ingeniørfirmaet COWI A/S, der ikke kan anbefale opførelse af en letvægtshal grundet hidtil delvist uafprøvede konstruktioner med ukendte bygge- og driftsomkostninger til følge. Politisk valg Politikerne skal altså tage stilling til, om de ønsker at bidrage til opførelsen af en nyskabende hal i Nørager med den støtte på 3,8 mio. kroner som Lokale- og Anlægsfonden 20. december 2006 øremærkede til projektet, eller om de vil spille det sikre kort og arbejde videre med en multihal bygget efter traditionelle og dermed økonomisk overskuelige metoder. På grund af byrådsmødet torsdag eftermiddag har medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget ikke haft mulighed for at sætte sig ind i dagsordenen. Projektgruppe afventer Formanden for Sortebakkehallens bestyrelse og projektgruppen for den nye iglohal, Peder Nielsen, er bekendt med forvaltningens indstilling til politikerne, men ønsker ikke at kommentere den. - Jeg vil gerne vente med at udtale mig, indtil udvalget har truffet sin beslutning på tirsdag, siger Peder Nielsen. Hvis politikerne vælger at følge forvaltningens indstilling og endegyldigt slukke lyset for iglohallen er situationen ændret. Vælger de samtidig at sætte gang i arbejdet med en mere traditionelt konstrueret hal i Nørager er sagen i princippet tilbage, hvor den begyndte. Nemlig ved ønsket om en ny hal i Nørager, der kan aflaste Sortebakkehallen, der er 100 procent belagt fra otte morgen til 22 aften.