Hospitaler

Ih hvor er det rationelt...

Det er egentlig utroligt, hvad man som borger i dette dejlige land har oplevet gennem tiden administrativt/politisk.

Vi fik en kommunalreform i 1968, hvor antallet af landets kommuner blev nedsat fra 1360 til 277 (eksl. Færøerne og Grønland). Samtidig blev antallet af amtskommuner nedsat fra 22 til 14. Alt sammen for, at det hele skulle være mere rationelt. Så langt så godt, men det pudsige er, at sin tid blev Skørping Kommune dannet af seks kommuner, der hver havde en kæmner og måske en enkelt dame på kontoret, og så kiggede sognerådsformanden ind på kæmnerkontoret en gang imellem. Der var ca. 12 personer til at administrere disse kommuner. Men ved sammenlægningen blev der nu ansat ca. 70 personer i den nye storkommune, og de blev samtidig udstyret med alt moderne teknik, edb o.l. Og i 2007 kom der så en ny reform, hvor Rebild Kommune blev dannet af Nørager, Støvring og Skørping, hvor mange der nu er ansat i denne nye storkommune ved jeg ikke. Men f.eks. skal folk fra Bælum køre til Nørager, hvis et eller andet teknisk problem skal løses. Samtidig skal folk fra Nørager køre til Terndrup, hvis de vil overvære et byrådsmøde. Det er umiddelbart lidt svært at se det rationelle i dette kompleks. Men det er ikke det eneste, man kan fundere over, f.eks. sundheds- og sygdomsområdet. De fleste folkevalgte politikere har en tro på, at alt stort er godt. Sygehuse er blevet lukket, og flere er dømt til lukning i fremtiden. Det er som om man mener, at de fleste sygdomme er meget specielle, og skal behandles på et specialhospital. I over 100 år har man kunnet klare brok, blindtarmsbetændelse, åreknuder osv. på de alm. lokale sygehuse, nu skal disse patienter køres langt, for at blive behandlet. Børnefødsler kunne man også klare hjemme. Og det kniber jo i øvrigt også med pladsen på de store sygehuse, så patienterne skal jævnligt transporteres hen på et mindre hospital. Men nu da man var i gang med omforandringer, fandt ”eksperterne” på at lukke velfungerende genoptræningscentre i Terndrup og Farsø for at etablere et nyt i Hobro, naturligvis forbundet med store omkostninger. Og ikke nok med det, køkkenet på Farsø Sygehus blev også lukket, for det var mere ”rationelt” at lave mad i Hobro, og så køre det til Farsø hver dag: Madkvaliteten bliver selvfølgelig ikke bedre af den transport, men ih, hvor er det rationelt. Og det ser jo også ud til, at det går udover nærdemokratiet til fordel for mere centralistisk styring, bl.a. i Rebild Kommune, hvor der er flere af de nuværende byrådsmedlemmer der ikke vil stille op ved næste valg. Men formålet med dette kompleks er måske netop mere centralistisk styring. Det er mere rationelt! Men på trods af det, skammer jeg mig ikke over at være dansker. Dem, der gør det, burde nok overveje at flytte ud af landet.