EMNER

Ihærdig samler nærmer sig politianmeldelse

HADSUND:Trofaste kunder er i almindelighed noget, man er glad for, men på rådhuset i Hadsund er man ved at være en anelse trætte af en bestemt ”kunde”. Den pågældende er ejer af en landsbrugsejendom, hvor byggeaffald flere gange har hobet sig op, og hvor kommunens miljømedarbejdere følgelig må rykke ud. Det er nemlig ikke tilladt at oplagre affald uden særlig tilladelse. Tålmodigheden er nu ved at være sluppet op, og embedsmændene har givet den pågældende en kort frist til at få ryddet op og meddelt, at man derefter vil indgive en politianmeldelse. - Det er en gammel sag, hvor vi tidligere har været ude for at få ryddet op. Så har han åbenbart ikke forstået budskabet og er begyndt at samle lidt sammen igen, forklarer miljømedarbejder Poul Møller. Så det er simpelthen en ”vaneforbryder”, I har med at gøre? - Naah, jeg vil hellere kalde det en ”samler”. Men sådan er det. Det er somme tider svært for folk at forstå, at man ikke bare må plastre en mark til med alt muligt. Men det må man altså ikke. Dels kræver det tilladelse efter planloven, hvis du skal have et større oplag i det åbne land. Dels er der nogle bestemmelser efter miljøbeskyttelsesloven, der skal være opfyldt, forklarer Poul Møller. Den pågældende ejendom opfylder ingen af de nævnte krav. Så da den for nylig var ”gal igen”, så måtte man fra forvaltningen en tur i marken. - Planen var vist nok, at han ville sortere affaldet og anvende det, der kunne bruges. Resten skulle så køres væk, men det der med at ”køre væk”, det har vi lidt dårlige erfaringer med, siger Poul Møller. Siden har man så aflagt endnu et besøg, men stadig uden at nå helt i mål. - Hovedparten af det affald, der var derude, havde han kørt væk til godkendte anlæg. Men vi fandt et par ting, som vi ikke var helt tilfredse med. Det skal så lige væk, og sker det ikke, så overlader vi sagen til politiet i Hobro, siger Poul Møller.