IK Sylvia i Ravnkilde i krise

Kun to af fem i den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte

På den ekstraordinære generalforsamling i IK Sylvias klubhus i Ravnkilde mandag 27. februar er eneste punkt på dagsordenen valg af en fuldtallig bestyrelse.  PRIVATFOTO

På den ekstraordinære generalforsamling i IK Sylvias klubhus i Ravnkilde mandag 27. februar er eneste punkt på dagsordenen valg af en fuldtallig bestyrelse. PRIVATFOTO

RAVNKILDE:For et år siden satte idrætsklubben IKSylvia i Ravnkilde med en stor anlagt temaaften stor fokus på klubbens fremtid, men kun 15 mødte op. Den samme tendens gentog sig for nylig, da klubben afviklede den ordinære generalforsamling i klubhuset. Her mødte under 10 medlemmer op, så det ikke var muligt at vælge en fuldtallig bestyrelse. For af den nuværende bestyrelsen på fem ønskede alle at trække sig pånær næstformand Tonny G. Kjær. - Siden har kasserer Jeppe Dalgaard skiftet mening og accepteret at fortsætte under forudsætning af, at han udelukkende skal styre økonomien og overhovedet ikke have noget at gøre med det øvrige bestyrelsesarbejde, fortæller bestyrelsesformand Kaj Tulstrup Petersen. Han kalder selv den øjeblikkelige situation på lederplan i idrætsklubben for den rene elendighed. Personligt har han været medlem af bestyrelsen for IK Sylvia ad to omgange. Efter en 10-årig periode trak han sig for fem år siden, men kom igen med for to år siden. Men nu er jeg også en af dem, der har valgt at trække mig. Jeg har ikke længere overskuddet til at fortsætte og føler mig udbrændt. Desuden har jeg andet og vigtigere ting i privatlivet at beskæftige mig med, erklærer han. Ekstraordinær samling Den aktuelle lederkrise betyder, at der nu er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling mandag 27. februar i klubhuset, hvor eneste punkt på dagsordenen bliver valg af en fuldtallig bestyrelse. - Jeg håber der vil komme mange deltagere, så det kan lykkedes at vælge en ny bestyrelse. Da jeg for to år siden kom med igen, valgte vi at reducere antallet fra syv til fem, fordi kun få ønskede at stille op. Vi kan dog ikke være endnu færre, hvis det fortsat skal være ulønnet bestyrelsesarbejde, mener Kaj Thulstrup Petersen. Der har i det forløbne år ifølge formanden været meget kritik af den siddende bestyrelses måde at håndtere tingene på, mens der til gengæld har været masser af sportsligt aktivitet i de forskellige idrætsgrene i klubben. - Jeg kunne som formand godt tænke mig at de mange kritikere som alternativ mødte op til generalforsamlingen og kom frem med deres mange iéer og forslag og måske lod sig vælge til bestyrelsen. Det må da også være det rette forum at komme med alternative forslag, understreger Kaj Thulstrup Petersen. Medlemstal falder IK Sylvia har i øjeblikket omkring 180 medlemmer mod omkring 200 for blot et år siden. Generelt er medlemstallet dalet markant de senere år, og ifølge formanden har problemet for den lokale idrætsklub de sidste 10 år været en manglende vilje blandt medlemmerne til at yde et stykke frivilligt arbejde i klubregi. - Det er åbenbart afviklingen af den årlige byfest, der skræmmer medlemmer fra at melde sig. Men med de mange øvrige frivillige ligger der på ingen måde en kæmpe arbejdsindsats for bestyrelsesmedlemmer i at få byfesten op at stå og afviklet, mener Kaj Thulstrup Petersen og tilføjer: - Så derfor endnu en opfordring til medlemmerne om at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling, da det ellers kan betyde en alvorlig trussel for den over 60 år gamle idrætsklubs fortsatte eksistens.