Ikke ægte S-politik

29.12. kan man opleve Orla Hav besvare mit indlæg fra 27.12. Hans indlæg er forsynet med overskriften ¿Ja til saglighed og åbenhed nej til fikse ideer¿. Hvem er ikke enig i det? Det undrer mig bare, at han netop har valgt den overskrift til sit indlæg, for den afspejler da ikke ret godt det, han skriver..

O.H. skriver også, at jeg er vred. Så har man hørt det med. Det forklarer jo bedre, at han heller ikke helt fattede hvad mødet i Europaudvalget 12.12. gik ud på! Jeg fatter heller ikke altid, hvad der foregår på EU-plan, men det, som interesserer mig, har jeg da forsøgt at sætte mig lidt ind i, f.eks. EU habitatdirektivet, og EU-fuglebeskyttelsesdirektivet! Ud over lysbuget knortegås, Danmarks mest beskyttelseskrævende fugl, findes en række dyr, planter og naturtyper på og omkring Egholm, som er omfattet af et eller flere af EU¿s direktiver. Nogle arter er også omfattet af Bern og/eller Bonn konventionen, eller også er de er fredet.. I VVM-redegørelsen fra 2003 var der ikke skrevet mange bogstaver om f.eks. strandtudser eller andre padder på Egholm. Man skrev faktisk i et svar til undertegnede, at man ikke havde sikkert kendskab til forekomst af Strandtudse på Egholm. I det hele taget var undersøgelserne af øen meget sporadiske. Det var jo også en medvirkende årsag til, at VVM-redegørelsen blev underkendt af Naturklagenævnet. Da man lavede nye undersøgelser i 2006 (også ret sporadiske), gjorde man et stort nummer ud af netop strandtudsen. I redegørelsen kan man finde artslister over dyrelivet og plantelivet på Egholm, og i øvrigt i linjeføringen til en vestforbindelse, samt en beskrivelse af de naturtyper, som er beskyttet af EU direktiver, internationale konventioner, eller love, som f.eks. naturbeskyttelsesloven. Hvis OH efter at have sat sig ind i VVM redegørelsen, fra 2006 stadig ikke mener at der findes noget på Egholm, der godtgør at vi nu har en ny situation, så er han uden for pædagogisk rækkevidde. Så skal der ægte chimpanser til før han vågner. Undersøgelserne af Egholm er i øvrigt, efter manges mening helt utilstrækkelige, og de anviste afværgeforanstaltninger lige så. Læs selv de mange indsigelser på www.3.limfjordsforbindelse.dk Hav nævner, at han ønsker, at Vendsyssel skal være en spændende og aktiv landsdel. Det er da et prisværdigt mål, men hvorfor så smadre et af landsdelens aktiver? For det er da et spændende aktiv, at der ligger en næsten uberørt ø lige uden for Danmarks fjerdestørste by. Orla Hav ved lige så godt som alle andre i dette land, at de trafikale problemer ved Limfjorden er yderst minimale i forhold til mange andre steder i landet. Vi har motorvej og indfaldsveje nok. Hav må også have opdaget at den fjordkrydsende trafik er stagnerende. I Aalborg Kommunes trafik og miljørapport, fra 2007, kan man se at den samlet er faldet med en pct.. Den er nemlig faldet med fire pct. over Limfjordsbroen og steget med en pct. ved tunnelen. Skal der alligevel laves flere forbindelser skal det da helt logisk være ved tunnelen. Men sådan tænker OH åbenbart ikke (Man skulle næsten tro han lever efter den filosofi at er afløbet stoppet, så skal sikringerne skiftes)? Oh skriver noget om en rådden banan, hvilket, i lyset af hans udtalelser om chimpanser, selvfølgelig frister til at komme med vandede vitser, men jeg skal skåne læserne denne gang.. Jeg har læst noget om ¿bananen¿ og jeg er enig i, at Nordjylland ikke skal snydes, men mener ikke, at flere motorveje er løsningen. Jeg synes ikke, det er ægte socialdemokratisk politik, når Hav, som jeg ser det, hele tiden arbejder, som om han havde interesser i olie eller automobilbranchen. Han burde i stedet være arbejde for at få slanket privatbilismen, og burde f.eks. gå foran og foreslå genindførelse af bilfrie søndage.. Det var herligt den gang i halvfjerdserne hvor gaderne lå øde hen, Og det var godt for sundheden. En masse mennesker kom ud at gå eller cykle i den friske luft frem for at køre rundt i bilerne og ødelægge den.