Skolevæsen

Ikke alle børn lærer førstehjælp

Stor forskel på hvordan kommunens skoler underviser i førstehjælp

Det er ikke alle i ud­sko­lin­gen i Brøn­der­slev Kom­mu­ne, der læ­rer at gøre det­te. 	 Ar­kiv­fo­to: Klaus Mad­sen

Det er ikke alle i ud­sko­lin­gen i Brøn­der­slev Kom­mu­ne, der læ­rer at gøre det­te. Ar­kiv­fo­to: Klaus Mad­sen

Skolerne er forpligtiget til at undervise eleverne i førstehjælp. I 2005 blev det indført som en del af faget færdselslære, men der er stor forskel på, hvordan de enkelte skoler vælger at undervise i emnet. Nogle steder er omfattende temadage med til at lære eleverne genoplivning, alarmering og standsning af ulykker. Andre skoler tilbyder ingen undervisning i førstehjælp. En rundspørge til alle kommunens skoler viser, at ikke alle elever får den undervisning, som loven kræver. På landsplan tegner der sig et lignende billede. Hjerteforeningen fik tidligere i år lavet en undersøgelse blandt en række folkeskoler. Den viste, at kun hver tredje skole har førstehjælp på skemaet, og kun hver fjerde skole underviser i genoplivning, sådan som det står i læseplanen for de ældste klasser. I Brønderslev Kommune er andelen af skoler, der underviser i faget, større. Men det betyder ikke, at der er ens forhold skolerne imellem. Thise Skole og Klokkerholm Skole af to af de skolerne, som svarer, at de ikke har førstehjælp som obligatorisk fag for eleverne. Mange steder indgår førstehjælp som en del af svømmeundervisningen på 4. eller 5. klassetrin. Det er blandt andet tilfældet på Toftegårdsskolen i Jerslev, på Asaa Skole og på Hjallerup Skole. - Vi har lidt omkring førstehjælp og badesikkerhed til svømning, men vi underviser ikke som sådant i førstehjælp, siger inspektør på Toftegårdsskolen, Jesper Saugstrup Jensen. Han fortæller, at eleverne også i et vist omfang lærer om førstehjælp i forbindelse med cyklistprøven. - Vi er i en gråzone, når det kommer til førstehjælp. Skal det være når de direkte står og lægger forbindinger på, eller er det, når der er en ambulance ude ved cyklistprøven, og de får fortalt om det?, spørger skolelederen. Det fremgår ikke af loven, hvor omfattende undervisningen i førstehjælp skal være. Blot hvilke emner der skal berøres på de forskellige klassetrin. Det er op til de enkelte skoler at bestemme, om det skal være en kort introduktion eller flere timer. Alligevel vælger flere skoler at tilbyde mere omfattende førstehjælp. På Agersted Skole, Dronninglund Skole og Serritslev Skole har man på nogle årgange taget det ind som emne og undervist udfra materiale fra Trygfonden. Her er basal genoplivning en del af kurset, hvor eleverne skal lære livreddende førstehjælp ved hjælp af dukker, som er en del af undervisningssættet. Andre steder som på Øster Brønderslev Skole, der har elever til 7. klassetrin, tilbyder man ikke hjertemassage med videre, selvom det er en del af læseplanen i 7.-9. klasse. Læs mere i By&Liv lørdag