Lokalpolitik

Ikke alle frugter er modne til plukning

Ikke alle spare-forslag er lige spiselige, men politikere er åbne for et forlig

BRØNDERSLEV:Hidtil har det været elementer fra dyreriget, der har været brugt i forbindelse med budget-drøftelserne i Brønderslev Byråd. Men denne gang var det elementer fra planteriget, der indgik. Det begyndte med, at Jens Arne Hedegaard sagde, at man har plukket mange af de æbler, der hænger lavest, hvor æbler illustrerer spareforslag. Gruppeformand for Socialdemokraterne, Arne M. Jensen, sagde, at hidtil er der blevet råbt på ulven. Der er snakket om elefanter i en glasbutik, og der er talt om stædige æsler. - Ja. Vi har næsten været på rundtur i Zoologisk Have. - I år er det så planteriget, der er inddraget. Borgmesteren har udtalt, at de nederste frugter er blevet plukket i forbindelse med de tidligere års budgetforhandlinger. Arne M. Jensen havde været en tur i haven for at plukke egne frugter, og han havde blommer, ferskner og pærer med. - Man må indrømme, at det er svært. Blommen er moden og klar til at blive spist, bemærkede Arne M. Jensen, mens han spiste den saftige blomme. - Sværere er det at se på en fersken, om den er moden, bemærkede han. Men den var moden. Pæren derimod var ikke moden, så den blev kastet til side. Arne M. Jensen sagde, at borgmesterens budgetforslag indeholder mange "interessante" elementer - frugter - som der skal kigges grundigt på, inden der kan siges om det er muligt at nå frem til et bredt budgetforlig. - Der er helt klart elementer områder, hvor der rimeligt enkelt kan nikkes til, at det kommer til at indgå i budgettet - både besparelse og ønske. - Der er emner, der skal vurderes noget mere. Arne M. Jensen lovede dog, at ville indgå i konstruktive forhandlinger. Arne M. Jensen understregede dog, at besparelserne inden specialundervisningen på Søndergades Skole samt Kirkens Korshærs værested er elementer, der ikke tages med fra sparekataloget.