Børnepasning

Ikke alle gode ideer bliver til noget

Mange budgetforslag når aldrig længere end til den første grovsortering

HALS:- Det er aldrig let at lægge budgetter, og det samme gælder denne gang. Ordene tilhører borgmes-ter Bent Sørensen (S), og de blev fremsagt tidligere i år - da det stod klart, at skatterne ikke denne gang kunne sættes op, og da det derfor stod lige så klart, at der skulle findes ekstra millioner for at få kommunebudgettet for 2004 til at hænge sammen. I gårsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende kunne man læse om alle de nye tiltag og besparelser, der indtil nu er opnået enighed om, men budgetforhandlingerne indeholder også en omfattende grovsortering af gode forslag om udvidelser og besparelser, og i det følgende kan man få et indblik i, hvad det er, at de folkevalgte denne gang har valgt at frasortere helt fra starten i forbindelse med de nyligt afviklede prioriteringsdage. Ser man således på anlægssiden, er der p.t. ikke politisk vilje til at gennemføre trafiksaneringer og byforskønnelser i hverken Gandrup eller Ulsted, og heller ikke mindre byforskønnelsesprojekter for Hals og Hou har denne gang kunnet vinde opbakning. Rækken af p.t. kuldsejlede ideer på anlægssiden fortsætter med bl.a. etableringen af en legeplads i Aslundskoven, anlægget af et sø- og naturområde på ”Præstens Jord” i Hals og etableringen af en minitunnel under Omfartsvejen ved Gandrup. Heller ikke en cykelsti fra hverken Gandrup til V. Hassing eller Ulsted til Hou, et nyt fortov på Nordmandshage i Hals, asfaltering på Skovsgårdsvej i Hou samt nye stianlæg i Gandrup og Ulsted mener politikerne, at det i øjeblikket er muligt at finde penge til, og det samme gælder på anlægssiden slutteligt for etableringen af et nyt kulturhus og nye legepladser samt anlægget af en fælles p-plads for børnehaverne Spiren og Krudtuglen i Gandrup. Af andre ønsker og ideer, der endnu ikke fået lov til at nyde fremme, kan nævnes en af teknisk udvalg ønsket udvidelse af asfaltkontoen, mens heller ikke kulturudvalget har fået alle tingene på udvalgets ønskeseddel. Her kan bl.a. nævnes obligatoriske førstehjælpskurser til dagplejerne, øget indskud til indendørs ridning i Ulsted og penge til en fortsat anvendelse af børnehaven Østerladens børnehavebus. Har teknisk udvalg og kulturudvalget måttet skrinlægge nogle ønsker, så er socialudvalget til gengæld gået mere smertefrit igennem ønske-sorteringen. Det samme gælder til gengæld ikke for økonomiudvalget, der indtil videre har måttet droppe planer om at bruge flere penge på bl.a. en udvidelse af konsulentkontoen, ligesom der heller ikke denne gang ser ud til at blive penge til ny ventilation og nødstrømsanlæg på rådhuset i Gandrup. Med hensyn til de af forvaltningen udarbejdede, mulige spareforslag kan det slutteligt nævnes, at beslutningstagerne ikke lige nu er klar til for eksempel at indføre yderligere en uge med sommerferielukket i børnehaverne. De vil heller ikke ændre i normeringen for den såkaldte hjemme-hos støtte, og heller ikke udgifterne til værestedet for sindslidende, Væksthuset, og dagtilbuddet til demente vil politikerne røre ved. Det samme gælder for ungdomsskolens og folkeoplysningsudvalgets rammebudgetter, for en mulig nedlagt sygeplejerskestilling og for indførelsen af brugerbetaling i aktivitetscentrene.