Ikke alle muslimer er selvmordere

I dagene efter den forfærdelige terrorhandling i London kan vi se - specielt i læserbreve - hvordan fordommene trives.

Det er som om nogen tror, at muslimerne har et bestemt gen, der gør dem til terrorister. Og der er ingen grænser for, hvad de ganske grundløst udsættes for, bare fordi de stammer fra et muslimsk land. For få dage siden mindede medierne os om de mange ofre ved den forfærdelige massakre i Srebrenica. Læg mærke til, at det her var 8000 muslimske drenge og mænd, der skånselsløst blev mejet ned, og de hovedansvarlige, der kalder sig kristne, går stadig lyslevende omkring her 10 år efter og bliver sågar benævnt "helte" af deres landsmænd. Drabet på de mange tusinder uskyldige mennesker - muslimer- i Irak, som Danmark desværre har medansvar for, undskylder vi med, at det er beklagelige omkostninger ved vores iver efter at give dem demokrati og frihed. Hvordan kan irakere dog få respekt for og lyst til at overtage vores "demokrati", når de kun møder det i form af besættelse, krig, mord og terror og rige landes kamp for at overtage deres naturressourcer? Det er ikke underligt, at de stritter imod, selv om det er forfærdeligt, at det også ender i terror. Hvad er værst: en krigspilot, der fra sit sikre sæde i flyet smider bomber, der myrder utallige uskyldige, smadrer boligkvarterer og samfundsinstallationer, så levevilkårene for de efterladte forringes i mange år - eller en selvmordsbomber, der både ofrer sit eget liv og mange uskyldige mennesker og spreder sorg og rædsel? Hvad er værst: israelsk militær, der med fly og tanks bomber palæstinensiske boliger, ødelægger deres marker, okkuperer deres land, eller palæstinensere der skyder igen med sten og hjemmelavede bomber på selvmordernes kroppe?. Begge dele er umenneskelig terror. Desværre har de toneangivende blandt kristne, muslimer, jøder og alle andre folkegrupper ikke noget at lade hinanden høre, hvad had og terrorisme angår. Alle kan forklare deres handlinger som gengæld for de andres. Det fører ingen steder hen at fortsætte hævnen. Men de uskyldige, fattige befolkninger lider mest, og nogen skal tage initiativet til at standse dette vanvid. De rige vestlige lande og dem, de støtter, har bedst råd til at være dem, der begynder.