- Ikke alt er spiseligt

- Forvaltningen har meldt nogle muligheder ud - nu skal vi sortere, og jeg har svært ved at tro, vi forfølger muligheden af at nedlægge Næssund-færgen, siger Henning Holm (S).

Jens Fogh-Andersen
Politisk er der næppe vilje til at lukke Næssund-færgen siger Henning Holm om en af de sparemuligheder, der er nævnt i det administrative budgetoplæg, der nu bearbejdes politisk. Arkivfoto: Klaus Madsen
EMNER 20. september 2011 09:00

Et oplæg er en ting, virkeligheden ofte en anden. Henning Holm (S), formand for kommunens udvalg for miljø og teknik har derfor vanskeligt ved at forestille sig, at flere af de forslag, som kommunens direktion har nævnt som sparemuligheder i sit oplæg til de kommende ugers politiske behandling af budget 2012, kommer længere end til det tykke ringbind, hvor det foreløbige budgetoplæg er samlet. Konkret peger Henning Holm på forslag om at spare på den kollektive trafik - herunder nedlæggelse af Næssund-færgen - og på muligheden af at lukke hjælpeberedskabsstationen i Frøstrup som eksempler på forslag, som med stor sandsynlighed "luges ud" i de kommende ugers politiske behandling af direktionens oplæg. - I udgangspunktet er situationen, at der i forvaltningens oplæg er meldt besparelser ud for et større beløb, end vi egentlig skal spare, så vi har mulighed for at prioritere mellem mulighederne, siger Henning Holm. Uden, at spørgsmålet endnu er drøftet politisk, stiller udvalgsformanden sig tvivlende overfor forslaget om at spare 800.000 kommunale tilskudskroner på at nedlægge færgeruten på Næssund. - Muligheden er nævnt før, men den er fortsat ikke spiselig, vurderer Henning Holm, som også tvivler på, om de kommende ugers forhandlinger viser politisk vilje til at spare på den kollektive trafik i øvrigt. Kollektiv trafik I oplægget fra forvaltningen nævnes muligheden af at spare 400.000 kroner ved at afskaffe det kommunale tilskud til flex-ture samt nedlægge busruter for at opnå yderligere besparelser for 200.000 kroner. I begge tilfælde understreges det i oplægget, at det dels vil betyde store serviceforringelser, og at det i det hele taget kan være svært at finde busruter, der er egnede til at blive nedlagt i og med ruter med lavt passagertal allerede er nedlagt. - Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der vil lyde et ramaskrig, hvis vi dels vil reducere yderligere i den kollektive trafikbetjening, dels arbejde for at nedlægge Næssund-overfarten, siger Henning Holm. Han tvivler også på den politiske vilje til at følge et forslag om at spare 300.000 kroner på at lukke hjælpeberedskabsstationen i Frøstrup og i stedet lade dens opgaver overgå til brandstationerne i Thisted og Hanstholm. - Selv om det er en lille brandstation, løser den en opgave og gør det godt, siger Henning Holm.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...