Ikke alt flyder - trods alt

Jeg synes, det er ganske flotte takter, markedsdirektør for Sonofon Peter Berg viser (30.8.). Sonofon åbner ikke for ikke-myndiges adgang til voksenindhold på mobiltelefonen. Det skrev jeg.

EMNER 1. september 2007 20:58

Men jeg anførte også i mit indlæg (21.8.): Heller ikke på mobiltelefonen ”flyder” alt materiale og ydelser frit. Den lille sætning har Peter Berg og bagland ikke helt læst. Men der er andre ting at diskutere i forhold til en mobiltelefon-kultur: Hvis prisen for at hente et klip med voksenindhold overhovedet ikke står mål med det, der kan hentes på nettet, hvorfor så overhovedet indføre voksenindhold på den mobile medieplatform? 1. De andre gør det, vi gør det bare mere bevidst! Underforstået; hvorfor skal vi ikke have lov til at lave omsætning på det område? Det synes jeg for så vidt er et ok argument, uden at ville tage fat på de moralske aspekter, der ligger heri. 2. Hvorfor skal vi ikke have lov til at lave omsætning på at tilbyde vores kunder tryghed, i form af et tillægsabonnement, som sikrer, at ingen umyndig får adgang til voksenindhold på mobiltelefonen, med mindre de selv ønsker det? Okay, hvis vi skal beskyttes imod det, og det i øvrigt er dyrt at hente indholdet, hvorfor så udbyde det? Her kan vi selvfølgelig være uenig omkring etikken i det. Og så er vi tilbage ved punkt 1. Det er her, jeg mener, at der er en central kulturanalytisk pointe, som også Sonofon (som bestemt ikke er den eneste aktør på markedet) bør reflektere over, kulturelle discountydelser eller ikke: Et væsentligt vækstgrundlag for medievirksomheder er at sælge tryghed. Undgå det her for et tillægsabonnement. Når sociologen Ulrich Beck kalder vores samfundstype for et risikosamfund, så handler det netop om et slags paradigmeskifte i vores samfund. Vi levere konstant med en omfattende produktion af usikkerhed og risici, som vi også selv bidrager til (som f.eks. at købe en mobiltelefon til vores børn). Derfor har tryghed og filtre værdi. Vi kender det andre steder fra i medieverdenen: Køb et nej-tak-til-tv-reklamer abonnement. I mit indlæg påstod jeg, at vi stadig ved for lidt om børn og unges forbrug af voksenindhold på en mangfoldig medieplatform. Peter Berg nævner en undersøgelse, som analyseinstituttet Zapera har foretaget. Der er mange aspekter i den undersøgelse, som ikke klart kommer frem i Peter Bergs brug af den som hjemmel til at understrege Sonofons strategi og handlinger i forhold til salg af voksenindhold til mobiltelefonen. Det vil blive for omfattende at udrede her. Undersøgelsen kunne nemlig bruges til at gøre en lang række interessante iagttagelser, også for markedsføringen af mobile ydelser. Men vi er ganske simpelt ikke blevet klogere på, hvordan børn oplever deres (for)brug af mobiltelefoni og mobile ydelser. Et forhold er imidlertid interessant: Forældre har et udtalt behov for at kunne kontrollere børns brug af mobiltelefonen. De vil ikke informeres om det via internetfora, pjecer eller anden formidling. De vil se ”de tørre tal”. De ønsker at se forbruget i kroner og ører, de vil gerne kunne spærre for udlandsopkald, og endelig vil de gerne have mulighed for at kunne spærre barnets telefon. Og i princippet er alle tre funktioner noget, der kan forhandles til forældrene. Man kan imidlertid undre sig over, at der er et behov for spærring, når nu 95 pct. af de udspurgte forældre er trygge ved det indhold, som børn kan skaffe sig adgang til på en mobiltelefon. Min bundlinie eller pointe er fortsat: Mobiltelefonen er som medie på lige fod med andre medier. Det er en arena eller et marked. Og også på dette marked er der risici. Vores mediekultur er handler idag mindre om oplysning og underholdning. Medier er både redskab og kilde i spillet om risici. Og det skal vi som forældre så tage stilling til. Det er jo trods alt os, der køber mobiltelefoner til dem. [ Tem Frank Andersen er født i støvet af 69-generationens blomsterbørn. Er far til tre - og en hund og en kat. Forskeruddannet ved Aalborg Universitet i kultur, medier og læring. Cand.mag. og ph.d. Formand for Aalborg Karate Skole. Næstformand for Folkeuniversitetet i Aalborg. Eksternt tilknyttet Aalborg Universitets Center for Interaktive Digitale Medier.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...