Lokalpolitik

Ikke altid fornuftigt

Privatisering og udlicitering er uegnet, når det drejer sig om de ”bløde” områder inden for kommunernes og regionernes aktiviteter. Privat økonomi og profit skal ikke være drivkraften, når det drejer sig om behandling, pleje og omsorg m.m.

De borgerlige sværger til markedet. Konkurrence er undergørende og giver løsningen på alle samfundets problemer. ”Lad falde, hvad ej kan stå”, ”Enhver er sin egen lykkes smed”. Vi følger efterhånden alle de daglige bevægelser på de vigtigste børsnoterede aktier, og vores humør stiger og falder med kurserne. Finanskriser, små og store, kommer og går som tidevandet, og vi kan hverken gøre fra eller til. Sådan er kræfternes fri spil. Frit valg er blevet italesat så grundigt, at mange er hoppet med på den galej. Liberalismen har sejret. Hvordan kan det så være, at statsministerens nye store kommuner og regioner stønner under de økonomiske stramninger og langt fra er i stand til at levere den service, som borgerne har krav på? Skolerne forfalder, nedskæringer rammer ældre og andre udsatte grupper. Natur og miljø er sat i skammekrogen. De i hast gennemførte reformer spiller fallit. Regeringen har klart den opfattelse, at når bare man gennem udlicitering og privatisering kan få private entreprenører til at overtage det offentliges opgaver, så løser det alle problemer. Jeg vil dog kraftigt opfordre kommuner og regioner til grundige overvejelser inden de privatiserer og udliciterer de såkaldte ”bløde” områder. Det gælder behandling, pleje, og omsorg m.m. Personligt har jeg fulgt udviklingen på døgnanbringelsesområdet siden først i 80’erne. Det drejer sig om døgnanbringelse af børn, unge og familier. Omkring 1980 kom der rigtig gang i etableringen af private opholdssteder. Inkompetente politikere og ledere i Nordjyllands Amt valgte dels at nedlægge egne institutioner og dels undlod de at etablere nye institutioner, hvor der var behov for det. Flere og flere opgaver blev overladt til det private område. Det har været særdeles dyrt for samfundet og for kommunerne. De samlede udgifter til døgnanbringelser er steget med raketfart gennem alle årene siden 1980 og udgifterne på området stiger stadig. Her har de private aktører på ingen måde løst problemerne. Selv om Nordjyllands Amt brugte mange penge på at føre tilsyn med opholdsstedernes gøren og laden, så har der været en del sager, hvor opholdsstederne på den ene eller anden måde er trådt ved siden af. Det er mit indtryk, at de nye kommuner er mere overfladiske i deres tilsyn med de opholdssteder, der er beliggende i kommunen, dermed vil der komme flere ”sager”. Så sent som tirsdag den 18. August kunne man på forsiden af Nordjyske læse om ”Svindel på opholdssted”. Samtidig er det et meget stort problem, at vi ikke har en instans over kommunerne, som kan oprette og drive specialinstitutioner, som dækker flere kommuners behov for anbringelser. Når det drejer sig om menneskers privatøkonomi, kan det være svært at holde fokus på de faglige problemer, hvis der er lavvande i pengekassen. Behandling, pleje og omsorg m.m. må ikke være en handelsvare, som er overladt til markedets frie kræfter.