Ikke bare en trossag

Jeg fik næsten morgenkrydderen galt i halsen, da jeg i NORDJYSKE søndag læste om holdningen og indstillingen fra Jørgen Jørgensen, formand for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

Han vil bekæmpe et saltvandsbaseret fiskeopdræt i Hirtshals. Nordsøens forskerpark udvikler ny viden til saltvandsopdræt af fisk - og der er planlagt etablering af en fiskefarm. Med en sådan nyskabelse vil der være fremtidsudsigter til ny erhvervsudvikling og dermed nye chancer for nye tiltrængte arbejdspladser. Tillige kan centerets vidensopsamling spredes til andre lande og andre dele af Danmark. Ledigheden er i frit fald og traditionelle virksomheder i Hjørring kommune forsvinder i øjeblikket - sidst slagteriet i Vrå, hvor 170 medarbejdere mistede jobbet og Arlas udmeldinger om massefyringer på nyerhvervelsen, Hirtshals Mejeri. Derfor er alternative nye arbejdspladser baseret på ny viden særdeles velkommen. Det er skabelsen af en fiskefarm et eksempel på. Sjældent er der iværksat så grundig en undersøgelse af virkningen på miljøet. Forskercenteret har dokumenteret og besvaret miljøspørgsmål i lange baner. Glem heller ikke ekspertisen. Centerets store viden er udviklet gensidigt med DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet) og dets mange forskere. For bare få år tilbage blev dambrugene hængt ud som de helt store forurenere af vandløb og fjorde. Mange dambrugere har fået en helt anden holdning til forurening. I 2005 blev de første færdigproducerede økologiske fisk derfor en realitet, og frem til 2009 er der en forventet produktion på ca. 500 tons. Målet er i 2015 en økologisk fiskeproduktion på 10.000 tons fisk. Udviklingen af dette projekt er sket bl.a. med deltagelse af Økologisk Landsforening og DTU Aqua, der allerede som omtalt deltager i fiskefarmen i Hirtshals. Altså - der kan opdrættes fisk i bassin på miljøforsvarlig vis. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på en bemærkning, som Danmarks Sportsfiskerforbund har udtalt om projektet - ”Forbundet udtrykker sin fulde støtte til realiseringen af projektet, et landbaseret recirkulerede anlæg, hvor der er knyttet de nødvendige effektive renseforanstaltninger, der gør det muligt, at fisk produceres bæredygtigt og miljøneutralt i stedet for i havbrug, der er kilde til væsentlig forurening. Forbundet er positiv overfor fokuseringen i projektet på de problemer brugen af medicin og hjælpestoffer udgør for miljøet.” Den udtalelse er med til at understøtte min opfattelse af, at en fiskefarm i Hirtshals er miljømæssigt fuldt forsvarlig. Jeg vil godt opfordre Jørgen Jørgensen til på ny at gennemtænke sin holdning til projektet om en fiskefarm, der har så mange positive og visionære perspektiver. I Danmark skal vi leve af udvikling af viden. Den viden giver nye arbejdspladser. LO Hjørring havde 21. januar 2009 besøg af formanden for LO Danmark, Harald Børsting. Vi fik netop ved den lejlighed mulighed for at få en grundig orientering om den nye fiskefarm i Hirtshals. Og jeg skal hilse at sige, at det var en positiv oplevelse. Såfremt du ikke har haft lejlighed hertil, vil jeg foreslå, at du aflægger forskerparken på Nordsøen et besøg. Måske vil det kunne give dig den samme positive tilgang til projektet, som LO har fået.