Ikke bare hyggelige sofastykker

kunst Marna Rix Marna Rix viser landskabsbilleder fra Danmark, Sverige og Malta. Landskaberne er omformet til elegante abstraktioner i stærke farver. Det drejer sig ikke om hyggelige sofastykker, idet der tydeligvis er lagt stærke oplevelser til grund for arbejdet. Farverne domineres af intenst blåt i kontrast til glødende rødt. Nogle motiver af en grotte på Malta synes således at være opvarmet af magma fra jordens indre. Et billede af en sommerhave i Danmark præges af sommerlige grønne farver, men også her optræder den varme røde som kontrast blot mere diskret. Stemningen er her mere afslappet, hvilket måske skylden det vante hjemlige miljø. Et vinterbillede af en havskrænt ved Rønbjerg byder dog også på en vis dramatik, idet den dybe regnvandskløft vidner om dramatisk jorderosion som følge af voldsomme skybrud. Farverne er her kølige og dæmpede. Marna Rix maler i både store og små formater, der ofte er i kvadrater. Kompositionen i de små er mere enkel, hvilket nok skyldes den manglende mulighed for de store armbevægelse, der tydeligvis opleves i de større værker. Farverne er blevet endnu mere nuancerede og intense og penselføringen mere sikker, og det virker godt. Spændingen mellem farvefladerne og motivelementerne er markant og er med til at hæve disse billeder over almindelig landskabsreproducering. Der kan i øvrigt ses flere billeder af Marna Rix i grafikrummet bagude. Leif Bøgh kultur@nordjyske.dk Marna Rix. Galleri Art So-to. Til 30. april