Ikke begejstret

Skolebestyrelsesformand er ikke begejstret for udspil til besparelser.

Åbent brev til Ole Jespersgaard - og resten af kommunalbestyrelsen. I NORDJYSKE Stiftstidende 10. november 2010 redegør Ole Jespersgaard for den løsning, som er indgået på skoleområdet - en løsning, som Ole Jespersgaard er "særdeles tilfreds" med. Skolebestyrelsen på Dronninglund Skole har bedt skolens administration beregne, hvad løsningen vil betyde for Dronninglund Skole. Beregningen tager udgangspunkt i forvaltningens oprindelige afdækningskatalog og viser følgende: · Øget klassedeling: 1.638.141 kr. · Ændring af holdtimegrænsen: 361.822 kr. · Nedsættelse af vejledende timetal: 361.822 kr. · I alt giver det en besparelse på: 2.361.785 Det svarer til 20,4 pct. af kommunens samlede besparelse på 11.597.435 kr. Hvis ovenstående beregning er korrekt, kan skolebestyrelsen på Dronninglund Skole langtfra dele Ole Jespersgaards tilfredshed med løsningen. De 20,4 pct. står i skærende kontrast til, at Dronninglund Skole har 14 pct. af kommunens samlede antal elever i normalskoleområdet, og at gennemsnitsprisen pr. elev på Dronninglund Skole ifølge den seneste kvalitetsrapport er 35.869 kr., hvilket er 2.383 kr. mindre end gennemsnittet for alle kommunens skoler. Vi håber fortsat på, at fornuften vil indfinde sig inden kommunalbestyrelsens møde 24. november. Børne- og skoleudvalgets indstilling beskriver en model, som i bedste fald vil overleve indeværende byrådsperiode. I de kommende år er der stor risiko for, at nødvendigheden af en ændret skolestruktur vil vise sig med stadig større tydelighed - og så kan vi alle starte forfra med en proces, som ingen synes er særlig konstruktiv.