Ikke belæg for kritik

MUSEER:Kære Gitte Thillemann. Du har i et læserbrev hævdet, at museumsleder Broder Bergs artikel ”Kulturarven i Vesthimmerland og Vesthimmerlands Museum” i bogen Fra Vesthimmerland tegner et forvrænget og subjektivt billede af det vesthimmerlandske museumslandskab. Jeg konstaterer indledningsvist med glæde, at du og mange andre interesserer sig levende og engageret for Vesthimmerlands historie i alle dens afskygninger og facetter. Jeg har redigeret bogen og har som følge deraf det overordnede ansvar for dens hovedlinier. Bogens tidsramme er det moderne Vesthimmerland, som regnes fra 1890’erne og op til vore dage. Bogens indhold er bygget op over tre emneområder: Befolkning og lokaladministration, erhverv og kultur-arven. I det følgende vil jeg påpege nogle faktuelle forhold, som sætter dit læserbrev i et noget andet perspektiv end det du anlægger. Jeg bad Broder Berg om at skrive artiklen om Vesthimmerlands kulturarv med det indhold, som han har anført som underoverskrift i sin artikel: ”Om udviklingen af et moderne museumsbegreb i Vesthimmerland med særligt udgangspunkt i Vesthimmerlands Museums forankring i bruddet mellem traditionen og moderniteten omkring 1900”. Det er den udvikling Broder Berg er blevet bedt om at beskrive; ikke en detaljeret gennemgang af samtlige museer m.v. i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museum opstod i 1920 som Vesthimmerlands Museumsforening og har i årenes løb udviklet sig til et statsanerkendt museum. Statsanerkendelsen forpligter til at registrere og bevare de betydeligste repræsentationer af egnens arkæologi og nyere tids historie (landbrugshistorie, stationsbyhistorie, industri- og erhvervshistorie m.m.m.) samt gennem forskning og formidling at sprede resultaterne til det faglige miljø og en bredere kreds af interesserede. Som egnens statsanerkendte museum med de nævnte ansvarsområder er det helt naturligt, at det har været ”fødselshjælper” ved etableringen af en række private museer og formidlingsinstitutioner. Det er derfor korrekt når du anfører, at formidlingsinstitutioner som Ertebølle Stenaldercenter, Historisk Værksted i Giver, Dansk Nutidsmuseum og Herregården Hessel, alle etableret i de seneste 20-25 år, arbejder indenfor Vesthimmerlands Museums statsanerkendte fagområder. Du anvender meget spalteplads på Limfjordsmuseet. Museet, etableret i 1962, er statsanerkendt med Limfjorden og dens kulturhistorie som særlige forsknings- og formidlingsområder (fjordkultur, fiskeri, toldvæsen, havnevæsen, søtransport m.m.m.). Det er derfor rigtigt når du skriver, at Lim-fjordsmuseet arbejder i periferien af kulturhistorien i Vesthimmerland, men du har givet dit læserbrev en drejning, der ikke er belæg for i Broder Bergs artikel.