Boligøkonomi

Ikke bevist at huslejen er for høj

} HUSLEJE: En gruppe udlejere har fået det Sociale Nævns ord for, at Aalestrup Kommune uretmæssigt har nedsat den husleje, som de har opkrævet. Nævnet mener ikke, at kommunen har bevist, at de fem udlejere har krævet væsentligt mere i husleje, end man normalt ville gøre for en tilsvarende bolig. Aalestrup Kommune har sendt sagen til Ankestyrelsen, der dog har afvist den, da de ikke mener, sagen har nogen principiel karakter.