Als

Ikke bo til leje i stueetagen i Als

Lov er lov, og lov skal naturligvis følges. Det gælder også ordlyden i en 29 år gammel lokalplan for centerområdet i Als

Den siger udtrykkeligt, at stueetagen i ejendomme i centerområdet ikke må beboes. Derfor får Bjerg Arkitektur A/S afslag på at ombygge Springsvandspladsen 8 til tre lejligheder. Man må nøjes med de to lejemål, der er plads til på førstesalen. Men tidens fylde vil måske ændre tingenes tilstand. Helt konkret overvejer politikerne at erstatte den gældende lokalplan fra 1979 med en ny, som levner plads til boligudlejning i stueetager.