Lokalpolitik

Ikke brug for amter

BRØNDERSLEV:- Der er ikke brug for amter eller regioner. Det fastslår byrådsmedlem Ole Lysgaard Jensen (V). - Hvis vi ikke fjerner amterne helt, så vi får et to-leds-system - stat og kommuner - så tjener det ikke noget formål at lave en sådan kommunalreform. - Alle snakker sygehuse. det er sygehusene, der bliver brugt som påskud til at gennemføre kommunalreformen. Men de er reelt statsstyrede i dag. - Det er jo regeringen og Folketinget, der bevilger penge til sygehusene. Så snart regeringen bevilgede halvanden milliard kroner til nedbringelse af ventelister, så faldt ventelisterne. - Sygehusene kan lige så godt være selvejende institutioner med en bestyrelse direkte under Indenrigsministeriet. - Det er erkendt, og det er er rationelt. Med hensyn til Miljøtilsyn, vil jeg foretrække, at vi ude i kommunerne er direkte underlagt Miljøstyrelsen. - Miljøstyrelsen administrerer efter lovgivningen - fuldt ud og alene, fastslår Ole Lysgaard Jensen. - Det nuværende system, hvor borgerne er underlagt tilfældige amtsrådsmedlemmers humor og holdninger, duer ganske enkelt ikke. - Det giver alt for stor forskellighed i administrationen på landsplan. Og det er man åbenbart også selv klar over. - Det har lige været fremme i pressen nu, at de tre amter, der har areal mod Limfjorden - Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Ringkøbing Amt - forsøger at få fælles holdning til miljøspørgsmål. - Det kan undværes. Hvis det er Miljøstyrelsen, der er myndighed, er der ens regler for alle. Så er det lovgivningen, der gælder. - Og hvis det skal tjene noget formål at lave større kommuner, er der ikke noget problem i at dele opgaverne mellem stat og kommuner - langt de fleste til kommunerne, eller måske alle opgaverne til kommunerne. - Med hensyn til økonomi i hele reformen - en eventuel rationaliseringsgevinst - får man intet svar, hvis man spørger. - På et møde i Brønderslev 2. februar, hvor Kommunernes Landsforenings formandsskab (formand og næstformand) var til stede, kunne der ikke svares på, hvad reformen koster, og hvordan den skal finansieres. Og det undrer mig meget, når forskningschef Nils Groes fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, siger lige ud, at en ny kommunalreform bliver en dyr kop te. - Alle erfaringer viser, at selve omlægningen i sig selv vil koste et ukendt milliardbeløb, og Nils Groes er betænkelig ved, at der tilsyneladende er temmelig urealistisk forventninger til stordriftsfordele. - Det vil sige, at man kaster sig ud i en kommunalreform, udet overhovedet at se på økonomien. Hvad har vi et forskningsinstitut i amter og kommuner til, hvis der ikke skal lyttes til deres resultater?, Spørger Ole Lysgaard Jensen.