Socialforsorg

Ikke brugerbetaling i hjemmeplejen

LÆSERBREV

Enhedslisten behøver ikke stille spørgsmål til velfærdsminister Karen Ellemann om reglerne og rettighederne for ældre borgere, der flytter til en anden kommune, reglerne er kendt i alle kommuner, også i Hjørring Kommune. Når en ældre borger, som modtager hjemmepleje (praktisk hjælp) flytter til en anden kommune, så er det den kommune, man flytter fra, der betaler for plejen i tilflytterkommunen, det er ikke den tilflyttende kommune, der skal visitere og betale for hjemmeplejen. I det tilfælde der er nævnt, har den kommune, borgeren er flyttet fra sikkert været lidt vrangvillig til at give denne bevilling, og derfor er bevillingen trukket i langdrag, men klagen skal ikke rettes mod Hjørring Kommune, men til den kommune borgeren kommer fra. Enhedslistens Line Barfoed behøver derfor ikke ulejlige velfærdsminister Karen Ellemann, for reglerne er klare, det har de været siden 2001, hvor den borgerlige regering vedtog, at ældre borgere skulle have frit valg, også hvad angår hvilken kommune de ville bo i. Under den tidligere regering, som havde støtte af Enhedslisten, var det op til kommunerne, om de ville acceptere ældre borgere flyttede til en anden kommune, men sådan er det heldigvis ikke under den liberale regering.