EMNER

Ikke den store stemmesluger

HJØRRING:Menighedsrådsvalg er ikke et af de valg, som i det danske demokratis navn sluger mange stemmer. Således var derved sidste menighedsrådsvalg i 2000 på landsplan blot 17% af de valgberettigede, som gjorde brug af muligheden for at give deres mening til kende. I Sct. Cathrinae Sogn i Hjørring var stemmeprocenten på lidt over 15. Hermed lægger man sig tæt op af landsgennemsnittet. Som et kuriosum kan nævnes, at Sejerø ved valget i 2000 havde landets højeste stemmeprocent på 83,3%, mens Vor Frue Sogn i Odense skrabede bunden med blot 5,1% i valgdeltagelse. Hjørring Provsti omfatter 24 sogne, men der skal kun holdes valg i tre, oplyser provst Lars-Erich Stephansen. Det drejer sig - ud over Sct. Catharinae - om Bindslev og Skagen Sogn. Et kampvalg i Sct. Catharinae er blot et udtryk for, at tingene er, som de plejer at være: - Det er der ikke noget overraskende i, siger provsten og fastslår: - Der er altid valg i Sct. Catharinae. Anne Marie Pedersen har indtl videre været med i kirkens menighedsråd i 11 år. Dertil kommer, at hun selv er døbt, konfirmeret, gift og har fået sine børn døbt i Sct. Catharinae. Hun fortæller, at der har været valg så langt tilbage, hun kan huske. Nogle ser kampvalg som noget positivt - bl. a. den nuværende menighedsrådsformand. - Der sidder en masse mennesker med en masse talenter, og et valg er netop disse menneskers mulighed for at komme til orde. Et fredsvalg derimod kan både tages som udtryk for stor tilfredshed - eller mangel på engagement, siger Bjarne Bonne Nielsen, som dog også tror, at kandidater visse steder benytter menighedsrådet som en platform til at at profilere partipolitik. Sagt med andre ord, at nogle bruger et menighedsråd som en generalprøve på landsdækkende, politisk arbejde. De tre socialdemokratiske kandidater til menighedsrådsvalget tilbageviser dette synspunkt på det bestemteste: - Vi har ingen planer om at afprøve vores politiske gennemslagskraft i forbindelse med menighedsrådsarbejdet, siger de samstemmende. - At bruge menighedsrådet som politisk springbræt er muligvis et fænomen i større byer. Men i områder som her tror jeg ikke, at argumentet holder, siger Ulla Bøjesen fra den socialdemokratiske liste.