Aalborg

Ikke dig, Øberg

KRITIK:Ved præsentationen af Musikkens Hus i Aalborg i tegninger og billedeer anvendte borgmester Henning G. Jensen betegnelsen ”Kloge Aage” om nogle kritikere af projektet. Der findes ikke nogen offentlig definition på betegnelsen – personligt opfatter jeg de såkaldte som personer, der er hurtigere på aftrækkeren, end deres anlæg for reel tankevirksomhed tilsiger. Til gengæld kan de måske overbevises med lidt argumenter. 2. oktober har Bent Øberg et synspunkt om Musikkens Hus – og det går pr. automatik mod borgmesteren. BØ mener, at han med borgmesterens imødegåelse af disse ”Kloge Aager” – og tåger – skal føle sig ramt. Det tror jeg ingenlunde er tilfældet! BØ ligger langt udenfor denne rækkevidde, hvad kritik angår, såfremt ovenstående personlige definition har lidt holdt i virkeligheden. BØ lader sig ikke på nogen måde hverken overbevise eller imponere – nej, det er den fuldstændige kritik, der tæller for ham, intet andet – nej ”Kloge Aager” er amatører i dit billede! Den slags kan måske skyldes en mislykket personlig politisk karriere m.v. Og mens jeg har dig. BØ: Ku’ du ikke lige inden nytår rykke op med, hvem det er, der vil betale 500-600 millioner for havnegrunden eller måske det halve – et beskedent beløb trods ”rystelserne fra Wall Street” m.v. Som læser ville det være rart at vide inden årsskiftet – og jeg er sikker på, du ved det!