Ikke ekspertkilde

København skal have et nyt vartegn. En 72,5 meter høj skulptur af billedhuggeren Robert Jacobsen placeret i indsejlingen til Københavns Havn. Skulpturen betitlet "Store Robert" efter sin ophavsmand har allerede vakt voldsom debat ("Kæmpeskulptur i København udløser hidsig debat", Politiken 18.10.).

Jeg skal i det følgende ikke forholde mig til selve skulpturen, selvom det er tydeligt, at den i hvert fald på skitseplanet virker overraskende frisk og muligvis kunne være et aktiv for København. Til gengæld er det oplagt at forholde sig til brugen af Per Arnoldi som kilde og arg modstander af skulpturen. For det første vækker det undren, at Per Arnoldi præsenteres som ekspertkilde. Det er han tydeligvis ikke. I artiklen oplyses det, at " kunstner Per Arnoldi bor tæt på havnen. Dagligt sætter han det lange blik på for at kigge ud mod Øresund. Nogle gange dvæler hans blik ved Trekroner. Synet af søfortets to røde huse i aftensolen er noget, han sætter særligt pris på..." Disse oplysninger tydeliggør, at Per Arnoldi ikke bør optræde som ekspert. Per Arnoldi er partskilde i sagen, da han frygter, at den konkrete placering af "Store Robert" i umiddelbar nærhed af søfortet ødelægger den udsigt, han nyder dagligt. En anden og uvildig ekspert kunne derfor med fordel være konsulteret. For det andet er Per Arnoldi decideret plat og taler mod bedre vidende, når han reducerer Robert Jacobsen til en "lokal jernbilledhugger" med den lidet flatterende tilføjelse: "Sådan nogle findes der 25 af i hvert land." Robert Jacobsen var ikke en lokal billedhugger. Han var alt andet lige international årtier før, det blev normen i dansk kunstliv. Robert Jacobsen var tilknyttet Galerie Denise René i Paris. Et af samtidens førende gallerier, der blandt mange andre havde absolutte verdensstjerner som Max Ernst, Piet Mondrian og Marcel Duchamp på programmet. Desuden var Robert Jacobsen professor ved kunstakademiet i München. Et af tidens førende akademier. Så Per Arnoldis fremstilling af Robert Jacobsen virker - for nu at bruge et mildt udtryk - mærkværdig. Som et kuriosum kan det nævnes, at billedkunstneren Svend Wiig Hansens monumentalskulptur "Mennesket ved havet" placeret på stranden ved Esbjerg også mødte stærk modstand i begyndelsen. Siden har byen og borgerne taget skulpturen til sig og ser den i dag som et vartegn for området.