Ikke ekstra penge til forurenede grunde

Miljøminister fastslår arbejdsdeling mellem kommuner og regioner om jordforurening

NORDJYLLAND:I Nordjylland er over 8000 grunde i spil vedrørende en indsats mod jordforurening. Det drejer sig ca. 1300 grunde, som man ved er forurenede, samt et store antal grunde, som skal undersøges nærmere. Med det tempo, der arbejdes i nu, er der opgaver til op mod 50 år, vurderer regionsrådsformand Ulla Astman (S) I år er regionens budget øget med fem millioner kroner, og det kommer dermed op over 36 millioner kroner. - Men skulle vi gøre en hurtig og effektiv indsats, skulle der et beløb på mellem en halv og hel milliard kroner til, vurderer Ulla Astman. For kort tids siden afslørede Danmarks Radio, at hovedparten af de danske kommuner ikke har undersøgt, om deres daginstitutioner ligger på forurenet jord, der kan udgøre en fare for børnene. På baggrund af den sag har Ullas Astman (S) som medlem af Danske Regioners bestyrelse været til møde med miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Her deltog også viceborgmester Bjørn Dahl (V) fra Roskilde, der er formand for teknik- og miljøudvalget under Kommunernes Landsforening. Handlingsplan på vej Her slog miljøministeren fast, at kortlægning af de lettere forurenede grunde er en kommunal opgave, mens regionerne skal ind, hvis der er tale om større forureningssager. Troels Lund Poulsen forbereder en handlingsplan for området, men over for kommuner og regionerne har han slået fast, at de ikke skal regne med ekstra midler. - Det betyder, at vi må prioritere, hvor vi vil gøre en indsats. Samtidig er det svært at skaffe arbejdskraft til opgaverne. Derfor ville vi - selv om vi have flere midler - få meget svært ved at sætte tempoet i vejret, vurderer Ulla Astman.