Ikke en krone til nye møbler

Projekt skal holde sig inden for 16 mio. kr

SÆBY:På Torslev Skole fortrækker man moderne undervisningslokaler frem for nyt inventar. I de omfattende renoveringsplaner, Sæby Byråd godkendte i tirsdags, skal samtlige afsatte 16 mio. kr. bruges til renovering. Der er derimod ikke sat så meget som en krone af til udskiftning af møbler og inventar. I byrådsmødet oplystes det, at man på skolen foretrækker at bruge hele beløbet på forbedring af de nedslidte lokaler, så resultatet bliver en fuldt renoveret skole. Byrådet understregede kraftigt, at projektet skal holde sig indenfor de 16 mio. kr. afsat frem til til og med 2007 - fordelt således: I år 200.000 kr., 2004: 5,8 mio. kr., 2005: 3.940.000 kr., 2006: fire mio. kr. og 2007: 2.060.000 kr. - Vi har i udvalget tro på køreplanen for projektet og også på, at det holder sig inden for de 16 mio. kr., sagde børne- og kulturudvalgets formand, Knud Hjørnholm (S). - Det er vigtigt, at resultatet bliver en fuldt renoveret skole, understregede Venstres gruppeformand,Hans JørgenKaptain. På grund af de store investeringer på Torslev Skole bliver vi nødt til hvert af årene samtidig at afsætte en mio. kr. til renoveringsopgaver på kommunens øvrige skoler. Henning Bak (T): - Vi skal undgå overskridelser, så på skolen må man være indstillet på genbrug af inventar. Flemming Sten (K): - Det bekymrer mig, at der ikke er taget uforudsigelige udgifter med. Det er et meget stramt projekt. Jeg tror ikke på, at man kan gennemføre en licitation, der gælder byggeopgaver helt frem til 2007. Planen er, at der skal holdes licitation i maj næste år, mens projekteringen sker i år. Den opgave er overdraget Croquis Arkitekter med kontor i Sæby og det rågivende ingeniørfirma Nellemanns Sæby-afdeling. På skolen har man udarbejdet en plan for, i hvilke lokaler rundervisningen skal foregå i de næste fire år, hvor renoveringen kommer til at stå på. Der er i forbindelse med renoveringsopgaven nedsat en styringsgruppe. Den består af skoleleder Ellen Høgh, Jørgen Kristensen fra kommunens økonomiske afdeling, Claus Bo Frederiksen fra teknisk forvaltning, børne- og kulturforvaltningens forvaltningschef, Elsemarie Lauvring samt arkitekt Frank Svendsen og afdleingsingeniør Poul Arendrup.