EMNER

Ikke en massakre

ISRAEL:Ser i NORDJYSKE Stiftstidende (30.12.), at Holger Graversen er misfornøyd med krigføringen i Gaza. Han kaller det en massakre, hvorfor det? Etter at palestineraraberne gjennom de siste 8 år har sendt mer enn 8000 raketter inn i Israel, har de nå fått svar på tiltale. Dette var sikkert som forventet hos avsenderen, men allikevel ble de skuffet, da det inntraff. De tall, som nevnes i avisinnlegget, er senere avkreftet og nedjustert, da de var sterkt overdrevet. Det blir nevnt, at Israel hadde 13 drepte, derav 11 soldater. Så vidt jeg forstår, var der bare soldater på Israelsk side, og de stiller vanligvis sterkt i en konflikt. Det manglet heller ikke på advarsler fra Israel, både med flygeblader, sms og høytaleranlegg. Derimot stiller araberne i sivilt tøy, noe som for øvrig er brudd på internasjonale krigslover. Som de kujoner, araberne nå en gang er, gjemte de seg i mange tilfeller bak skjørtene til kvinner og barn. Det nevnes i innlegget bosettere på andres jord, hvems jord? Internasjonale krigslover sier, at det landområder, en angriper må avstå i angrepskrig, er tapt for ettertiden. Det er der flere eksempler på i historien. Men hvem er så ”palestinerne”, er det ikke tidligere navnet på dem, Romerne omdøpte Filisterne til, i de årene, de hersket i Midt Østen på Jesus tid? Virkeligheten er, at de var Jordanere og Egyptere, som i 1948 ble lokket tilbake fra nomadetilværelse, til sine hjemland, men ble stoppet på grensene av sine egne. Deretter ble de hetende palestinske flyktninger. For tiden søker de bistand fra det internasjonale samfunn for å danne en egen stat, noe, de for øvrig aldri har hatt.