Nordjylland

Ikke en ny besparelse

NORDJYLLAND:Det ser ikke helt så skidt ud for den kollektive trafik i Nordjylland, som man umiddelbart kunne tro ud fra regeringens finanslovsforslag. Af forslaget fremgår, at en pulje på 311 mio. kr. til reduktion af taksterne fjernes med virkning fra 2004. Dette blev i NORDJYSKE Stiftstidende i går fejlagtigt præsenteret, som om der var tale om en ny besparelse oveni en besparelse af samme størrelse, som allerede har medført beslutning om en række nedskæringer i Nordjylland. Sådan forholder det sig imidlertid ikke, oplyser kontorchef Dorthe Nøhr Pedersen, Trafikministeriet. Trafikselskaberne har allerede tidligere fået at vide, at den pågældende pulje ville bortfalde - og har kunnet indrette sig herpå. Når beløbet nu optræder i finanslovsforslaget, skyldes det, at den tidligere vedtagne ændring får virkning fra 2004.