Ikke en ny kamp

Atmosfæren indeholder vanddamp, kuldioxid CO2 og andre naturlige gasser, som lader sollyset slippe igennem,

KLIMA:Atmosfæren indeholder vanddamp, kuldioxid CO2 og andre naturlige gasser, som lader sollyset slippe igennem, men til gengæld tilbageholder den varmestråling, som reflekteres fra jorden. Denne naturlige proces er det, der kaldes drivhuseffekten, og som holder jordens temperatur på et niveau, der gør liv muligt, og uden den ville den globale gennemsnitstemperatur kun være på ca. 18 graders celsius. Menneskets aktiviteter som f.eks. afbrænding af fossile brændstoffer og fældning af skove for at skaffe f.eks. landbrugsjord øger indholdet af CO2 og andre varmeabsorberende gasser i atmosfæren, og når mængden af disse drivhusgasser bliver større, forstærkes den naturlige drivhuseffekt, og dermed bliver jorden varmere og klimaet ændres. Løsningen ligger i at begrænse de globale udledninger af drivhusgasser CO2, hvilket betyder, at vi skal bruge de naturlige ressourcer mere fornuftigt, da hovedkilden til udledningerne af drivhusgasser er de fossile brændstoffer, som olie, gas og kul, der bliver brugt til elektricitet, opvarmning, afkøling og transport. Ligeledes er det af afgørende betydning, at der sættes en stopper for afskovning, især i troperne, da skovene fungere som kulstofdræn, der absorberer CO2 da det er sådan at skovene opsuger CO2, mens de vokser, men afgiver den igen, når de fældes. I de seneste ca. 100 år er den globale gennemsnitstemperatur steget med næsten 0,74 graders celsius, og i Europa stiger temperaturen hurtigere end det globale gennemsnit, temperaturen er ifølge mit kildemateriale, steget med omkring 1 grads celsius, og 12 af de 13 varmeste år globalt set, siden man begyndte at foretage nøjagtige registreringer af temperaturen i 1850, lå mellem 1995 og 2007. Kampen mod klimaændringer er absolut ikke af ny dato, EU har igennem flere år gradvis intensiveret sin indsats for at forbedre energieffektiviteten, begrænse udledninger fra fabrikker og biler og fremme energibesparelser, og reglerne om genbrug og lossepladser bidrager også til at begrænse den mængde CO2, som EU og dets medlemslande udleder. Det syvende rammeprogram for forskning og teknisk udvikling er et af de seneste EU – programmer, hvor der i stigende grad er fokus på miljø, klimaændringer og ren energi med et lavt eller ingen CO2 udslip. For at understrege Europas beslutsomhed og for at gå foran med et godt eksempel, er EU-lederne enige om at udledningen af drivhusgasser i EU nedbringes med mindst 20 pct. inden 2020, uanset hvad andre lande agter at gøre.