Ikke en sag for kultur-ministeren

Forvirringen om hvilke ministre, der må gøre hvad i den borgerlige regering ser ud til at fortsætte. Nyeste eksempel er Brian Mikkelsen, der pludselig bekymrer sig om processen vedrørende Musikkens Hus. En kende søgt, når nu Brian Mikkelsens ministerium kun i meget begrænset omfang er involveret i etableringen af dette.

Langt størstedelen af anlægsudgiften på en halv milliard kroner kommer fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, der sorterer under Helge Sanders Forskningsministerium. Og han har mig bekendt ikke udtrykt undren om processen. Men der er jo altid billige politiske point at score, når man offentligt kan bekymre sig på skatteydernes vegne. Måske Brian vil have flyttet opgaven væk fra Helge og over i hans eget ministerium? Det er jo så moderne med "opgaverotation" i regeringen, og man kan vel ikke fortænke en ægte konservativ i at mene, at det snart må være en Venstre minister, der skal stå for skud. Derfor kan det også undre, at det ellers altid velorienterede folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten, har fundet anledning til at ride med på bølgen. Såfremt Per Clausen vitterligt ønskede tryghed for at skatteydernes penge blev håndteret på en ordentlig måde er det ikke Kulturministeren han skal spørge. Men Per Clausen synes åbenbart ikke, at Brian Mikkelsen skal stå alene med de populistiske indslag. Specielt ikke nu hvor sagen vedrører den landsdel hvor Per Clausen er valgt. Der skal ikke herske tvivl om, at SF Aalborg støtter etableringen af Musikkens Hus. Flytningen af 1500 studerende og ansatte ved de musisk og kreative uddannelser på universitetet og konservatoriet, til optimale bygningsmæssige rammer i Musikkens Hus, vil styrke en positiv udvikling af Aalborg. Ikke kun på havnefronten, men i hele midtbyen, og være med til at give Aalborg yderligere præg af at være en universitetsby. Noget der er blevet sukket efter lige siden universitetet blev etableret langt fra bykernen. SF Aalborg ser heller ingen grund til at frygte, at Musikkens Hus bliver et elitært parnas for det bedste borgerlige Aalborg. Vi vil i hvert fald arbejde hårdt for at holde Fonden Musikkens Hus fast på deres udmeldinger om, at huset skal syde af alskens aktivitet døgnet rundt, og indholdsmæssigt servicere alle nordjyder og tilrejsende, der interesserer sig for- og udøver kunst og musik. Fra de glade amatører til den ypperste elite. Fra den rytmiske musik til den klassiske. Og så kan vi stadigt regne i SF Aalborg. Et anlægsbyggeri til en halv milliard kroner, hvor Aalborg Kommune kun bidrager med 60 millioner, er en god forretning. Faktisk kommer Musikkens Hus til at koste Aalborg Kommune mindre end etableringen af den ny skøjtehal, der stort set uden sværdslag (og efterfølgende offentlig polemik) blev vedtaget ved sidste års budgetforhandlinger. Selvom SF Aalborg som mange andre ind i mellem har fundet processen omkring Musikkens Hus uigennemsigtig, er det vigtigt for os at fastholde, at arkitektfirmaet Coop Himmelblau ikke står til ansvar overfor hverken Kulturministeren eller Nordjyske Medier, men alene overfor bygherren. Denne har netop afsluttet udbudsrunden, og er gennem forhandlinger ved at sikre maksimal udnyttelse af skatteydernes penge. Så Nordjylland får både et arkitektonisk flot byggeri, og et Musikkens Hus, der fungerer på alle planer. At kræve åbenhed midt i denne proces er det rene galimatias, og ville formenligt bare besværliggøre og fordyre projektet. Men måske Brian Mikkelsen og Per Clausen i fremtiden også vil have Lars von Triers skatteyderfinansierede spillefilm til gennemsyn inden de er færdige? I SF Aalborg synes vi, at Fonden Musikkens Hus skal have lov til at gøre deres arbejde færdigt, inden det præsenteres for offentligheden. Det er trods alt den endelige udgave, og ikke diverse procestegninger, projektet skal bedømmes ud fra. Imens kan vi alle glæde os over, at fonden har muliggjort det største anlægsbyggeri i Aalborg Kommune i nyere tid, uden væsentligt at belaste kommunekassen. Og vel at mærke et byggeri som har stået på kommunens ønskeseddel i mange år, og som hele Nordjylland vil have gavn af i mange generationer fremover. Lars Hellerup, Annettesvej 1, Aalborg er forretningsfører for Studenterhuset i Aalborg. E-mail: hellerup@stofanet.dk.