Lokalpolitik

Ikke enige om billigere dagpleje

Økonomiudvalget sender diskussionen videre til byrådet

DRONNINGLUND:Det stod tre-tre, da økonomiudvalget skulle tage stilling til et forslag fra Børne- og kulturudvalget om, at børn over tre år, der ikke kan få en børnehaveplads, kan blive i dagplejen til en pris, der svarer til det, en børnehaveplads koster. Altså er cirka 600 kroner billigere om måneden. Det bliver nu op til byrådet at tage stilling til spørgsmålet. I princippet skal et barn, der fylder tre år, tilbydes en børnehaveplads. Det har det imidlertid knebet med det senste par år. Og udover hvad det ellers måtte have af konsekvenser for barnet, er det altså dyrere for forældrene. Derfor fremkom forslaget om den lavere betaling. Men Venstres og SF"s medlemmer af økonmiudvalget fandt altså ikke, at det var en god ide, mens socialdemokraterne og borgerlisten gik ind for forslaget. Og i Ole Bæk Pedersens (V) fravær stod stemmerne lige. - Det er heller ikke så stort et problem. Sidste år ville 15 børn være sluppet billigere, forklarer kommunaldirektør Ove Thomsen. Det ville have betydet en ekstraudgift for kommunekassen på 19.952 kroner.