EMNER

Ikke et eneste ord om fiskeriet

Det mere lokalpolitiske var lagt på hylden, da Socialdemokraterne og LO Hirtshals inviterede til 1. maj i fiskerbyen. For hovedtaler var tidligere borgmester i Brønderslev og nyvalgt folketingsmedlem, Lene Hansen (S), men hun havde bare i sin 1. maj-tale ikke ét eneste ord med om det altoverskyggende problem i Hirtshals, nemlig den store krise i fiskerierhvervet. Til gengæld var talen en generel tale med en tone lagt an på landsplan, der egentlig kunne bruges i hvilken som helst by. Således skulle Lene Hansen da også udover Hirtshals holde tale i både Sindal og Hjørring, hvor hun mellem de tre steder kun havde omkring en halv times mellemrum. To punkter var dog klare i Lene Hansens tale - danskernes generelle velfærd, der ifølge Lene Hansen var kraftigt på retur efter at socialdemokraterne blev taget af magten, og så især en stærk protest mod den førte politik fra regeringens side. Herunder især på arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet og undervisningsområdet. Den generelle situation med ledighed i Nordjylland kom Lene Hansen dog ind på, idet hun igen kom ind på de 200 mio. kr., som statsministeren lovede Nordjylland under valgkampen: - Det var valgflæsk. For pengene kan I kigge i vejviseren efter. Det hjælper bare ikke noget for de lokale familier, der trues af arbejdsløsheden, for bankerne skal have deres penge, sagde Lene Hansen blandt andet. Dog havde lokalformand for LO Hirtshals, Lindy Grønkjær efter talen en noget mere lokal hilsen: - Tak for talen, du får tre flasker vin. Men husk på at hver flaske står for ét problem i Hirtshals - nemlig den store krise for fiskerne, den store krise for laksearbejderne og den store krise for havnearbejderne. -sand