Iran

Ikke et ord i DR

Vanen tro bragte Danmarks Radio (DR) et sammendrag fra DFs årsmøde i sidste weekend.

Det bemærkelsesværdige var, at der i indslaget blev brugt rigelig tid på at vise squaredans og campingtema, medens den tilbagevendende begivenhed med en gæstetaler slet ikke blev omtalt i år. Sidste år var det Jyllands-Postens tegner Kurt Westergaard, som var gæstetaler, og det blev der brugt megen tid på at diskutere i medierne. I år var det så forfatter, komiker og skuespiller, Farshad Kholghi, som var gæstetaler. Men det valgte DR altså ikke at bringe. Eller man kunne sige fortie. Meget ærgerligt, for Kholgi havde helt klare og utvetydige budskaber, som det danske folk kunne have rigtig god gavn af at få blæst ind i stuerne. Blandt andet gav Kholghi udtryk for, at man ikke skal føre såkaldt kritisk dialog (læs: skindialog) med islamiske rædselsregimer som Iran, der med trusler og vold holder den iranske befolkning i et jerngreb. Kholghi tordnede med god grund også mod "mullahernes medarbejdere" i Vesten, fanatiske imamer, som udbreder fundamentalistisk tankegods til stor skade for muslimernes integration i den vestlige frihedskultur. Endvidere rettede Kholghi skytset mod Vestens venstreorienterede intelligentsia, som i tolerancens navn agerer som nyttige idioter for udbredelsen af fundamentalistiske værdier. Imamer og andet godtfolk bruges - helt grotesk - som integrationskonsulenter. Det virker som manipulation fra DRs side, når seerne ikke skal se klip fra ét af højdepunkterne på DFs årsmøde. Men Kholghis dundertale mod mullahstyret i Iran og dets medløbere i Vesten passer måske ikke ind i DRs røde agenda? Var det ikke en idé for den almene oplysning af befolkningen netop at bringe klip fra en taler, som har haft et religiøst diktatur helt tæt inde på livet og derfor ved, hvad han taler om? DR skylder en god forklaring på, hvorfor man i sammendraget fra DFs årsmøde undlader at bringe klip fra den vigtige gæstetale, som åbenlyst høstede den største applaus fra tilhørerne.