EMNER

Ikke et ord om biogas

19.1. udbreder afdelingsleder Willy Møller fra Agri Nord sig fortvivlet over problemet ”Hvor skal gylle hen?”

GYLLE:19.1. udbreder afdelingsleder Willy Møller fra Agri Nord sig fortvivlet over problemet ”Hvor skal gylle hen?” Man skulle ikke tro, en landbrugskyndig kunne skrive en hel spalte om gyllens problemer uden at nævne ordet biogasanlæg, men der kan man bare se! Biogasanlæg nyttiggør gyllens energiindhold ved at spalte gyllen til metan og et kompakt, lethåndterligt og næsten lugtfrit restprodukt der er velegnet som markgødning. Hvorfor ser vi så de store, grimme og utætte gylletanke rundt om svinefarmene i stedet for biogasanlæg? For 30 år siden fik biogasanlæg en kort opblomstring. Den såkaldte energikrise affødte mange ideer, en af dem var: Hver gård sit biogasanlæg. Desværre vidste man dengang for lidt om processerne i sådanne anlæg. De var for små, og de blev udelukkende fodret med gylle. De biologiske processer i anlæggene kørte derfor meget ustabilt, og landmændene havde hverken indsigt eller tid til at bringe deres anlæg på ret køl igen. Men i årene siden er der gjort betydelige erfaringer med biogasanlægs driftsprocesser. De skal ikke være for små, og de skal have mere varieret ”foder” end kun gylle. For eksempel er slagteriaffald og affald fra syltetøjsfremstilling glimrende og energirige ”foderemner” i biogasanlæg. Og hvor der produceres gylle, produceres der også slagteriaffald. Med brug af den nye viden fungerer biogasanlæggene i f.eks. Vegger og Aars mig bekendt glimrende. Desværre har der været problemer af politisk art med driften af biogasanlæg, nemlig at finde en passende anvendelse for selve gassen samt en rimelig betaling for den. Herunder har favorisering af naturgassen fra Nordsøen skabt urimelige vilkår for en fornuftig anvendelse af biogassen, og ejendommelige økonomiske vilkår for driften af mange kraftvarmeanlæg har også medvirket til at sætte biogassens økonomi i en ufortjent dårlig position. Problemer af den art er imidlertid til at løse, og det kunne være interessant, om f.eks. Agri Nord kunne fremkomme med ideer hertil. Det er ikke nok at vride hænder, som Willy Møller gør!